• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Център за професионално обучение

  Център за професионално обучение към НСНИ е структурно обособено, специализирано, учебно-квалификационно звено.

  Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)   № 200912774/ 2009г. 

  Cвидетелства за професионална квалификация и удостоверения за част от професия, които са признати документи от МОН (Министерство на образованието и науката).

  Споразумение с Агенция по заетостта за провеждане на обучения по прогрaмата "Аз мога повече".

   Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:

  - законосъобразност
  - равнопоставеност
  - партньорство и взаимодействие с институциите и държавната администрация
   
  Основните цели:
  - представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
  - непрекъснато прилагане на цикъла планиране, реализация, оценка, коригиране;
  - повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се пазарна и икономическа конюнктура;
  - формиране на политика и практика за учене през целия живот, в съответствие с Лисабонската стратегия, Националната стратегия за периода 2008 – 2013 г. и Актуализираната стратегия по заетостта в Р България за периода 2008 – 2015 г.;
   
  Отстъпки и преференции за нашите членове
  Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки в размер на 50 % от стойността на  таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центърът за професионално обучение към НСНИ.
   

  Центърът за професионално обучение към НСНИ има споразумение с Агенцията по заетостта и осъществява професионално обучение  с ваучери по програмата "Аз мога повече" за придобиване на квалификация по следните професии :

  - „Фотограф”, специалност „Фотография”
  - „Дизайнер”, специалност „Интериорен дизайн”
  - „Брокер”, специалност „Недвижими имоти”
  - „Търговски представител”, специалност „Търговия на едро и дребно”
  - „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност „Маркетингови проучвания”
  - „Сътрудник в бизнес – услуги”, специалност „Бизнес – услуги”
  - „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност „Малък и среден бизнес”
  - „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”
  - „Икономист – информатик”, специалност „Икономическа информатика”
  - „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време”. 
   
  Разработени са програми за обучение по ключови компетенции 
  – Общуване на чужди езици / КК 2 /
  - Дигитална компетентност / КК 4 /
   

  Още за предлаганите от ЦПО към НСНИ обучения:

  ЦПО към НСНИ предлага на своите членове въвеждащо обучение за брокери, приложимо и за практикуващи лица, които имат нуждата от обогатяване на знанията. Курсът е подходящ за стартиращи лица в професията, като обхваща основните сфери на компетентности по професията и базови знания за нейното упражняване. Обучението е систематизирано и адаптирано към реалните нужди на бизнеса. Чрез нашия опитен преподавателски екип предлагаме и корпоративно обучение по заявка за група от минимум 10 курсисти.

  За повече информация:
  г-жа Стефана Кафтанджиева - Директор ЦПО към НСНИ

  офис: 02 / 9801470
            02 / 9886890
  e-mail: education@nsni.bg  

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата