• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

   

   

  ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ има право да подава сигнали и жалби в НСНИ и КЗП, в случай на нарушения на професионалната етика и потребителските права от страна на Агенциите за недвижими имоти. НСНИ може да вземе пряко отношение относно въпроси свързани със спазването на етичните норми на своите членове, които доброволно са заявили, че ги спазват в своята дейност. За конфликт на интереси и некоректна конкуренция всяка Агенция за недвижими имоти може да подадете сигнал или жалба в КЗП, а когато се отнася до член на НСНИ и към Комисия по професионална етика към сдружението. Начин на подаване на сигнали и жалби:

  01 НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН НА НСНИ ЗА СИГНАЛИ ЗА НЕЛОЯЛНИ ПРАКТИКИ - +359 2 988 68 90

  02 ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ / ЖАЛБИ / КОРЕСПОНДЕНЦИИ КЪМ НСНИ

  03 СИГНАЛ/ЖАЛБА КЪМ КЗП ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНАТА НА САЙТА НА КОМИСИЯТА ON-LINE ФОРМА

  04 ЖАЛБА КЪМ КЗК ПО СВЕТОВНИЯ РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯТА И ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА

   

  В НСНИ може да подадете сигнал за забелязани нередностти при рекламиране на оферти за недвижими имоти чрез нашата ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. Към нея трябва да приложите копие от екрана /screenshot/, за да потвърдите наличието на офертата, в случай, че същата бъде изтрита като линк в последствие. Ако сигналът засяга членове на Сдружението, казусът се обсъжда от Комисия по професионална етика. Всички останали казуси се оценяват, за да се вземат необходимите мерки за намаляване на нелоялната конкуренция и лошите практики спрямо потребителите чрез комуникация с имотните портали, КЗК и КЗП до законово допустимите нива на комуникация с неправителствени браншови организации. При сериозно нарушения НСНИ може да препрати казуса за обсъждане от КЗП или КЗК.

   

  Инструкции за създаване на копие на екрана: след като ситуирате отворената оферта на екрана натиснете от вашата клавиатура бутона " PrtSc", след което отворете една празна текстова страница с word формат и с помощта на комбинацията от едновременно натиснати бутоните " Ctrl " и " V " пренесете изображението.

  • Вие сте потребител и сте забелязали, че публикувана от вас оферта е изкопирана и се рекламира без вашето знание и съгласие от агенция за недвижими имоти;
  • Вие сте потребител и сте забелязали, че вашата оферта се рекламира от агенция за недвижими имоти, но на различна цена от тази, която сте обявили;
  • Предлагания от вас недвижим имот се рекламира с неверни параметри като: цена, етаж, местоположение, квадратура, снимки, технически характеристики;
  • Вие сте потребител или агенция  и търсите недвижим имот, но офертите на които сте попаднали са фалшиви или с подвеждащо съдържание, включително неактуални, нереални снимки, невярно описание и съдържание;
  • Вие сте потребител или агенция и търсите недвижим имот, но на посочените телефони системно никой не отговаря или получавате отговор, че имотите вече са продадени или отдадени под наем и ще ви предложат други оферти;
  • Забележите, че една агенция за недвижими имоти предлага преобладаващо оферти с примамливи снимки, определящи луксозен стандарт, но оферираните цени са по-ниски от нормалните пазарни нива;
  • Агенция за недвижими имоти публикува оферти като частно лице или не се рекламира като фирма;
  • Агенция за недвижими имоти, която рекламира имоти няма търговска регистрация;
  • Агент на недвижими имоти рекламира имоти от името на агенция за недвижими имоти извън профила на агенцията, за която се представя, че работи.

  Чрез ЦЕНТЪРА ПО МЕДИАЦИЯ НА НСНИ, експертите на Сдружението регистрирани в Министерство на правосъдието като МЕДИАТОРИ, могат да разрешават по извънсъдебен ред възникнали спорове, свързани с въпроси в областта на недвижимите имоти. Медиаторите могат да бъдат използвани за разрешаване и на други казуси извън материята недвижими имоти съгласно Закона за медиация. За МЕДИАЦИЯТА чрез НСНИ можете да получите повече инфромация през основното меню на сайта, където ще намерите и списъка с медиаторите членове на НСНИ.

  Информация за лошите практики, нелоялната конкуренция и санкциите, които се налагат, можете да получите чрез ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. За всички въпроси свързани с браншовите разпоредби за професионалната етика и добри пазарни практики може да намерите информация в страницата ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА на сайта на НСНИ.

  НСНИ е отправило писмено предложение към имотните портали за подобряване на информираността на потребителите чрез въвеждане на технологични промени, които да създадат условия на агенциите за недвижими имоти да публикуват максимално ясно, коректно и изчерпателно информацията по предлаганите от тях оферти. Можете да се запознаете с предложените промени в настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.

  НСНИ кани всички агенции за недвижими имоти, обединения от фирми, потребители и съмишленици да се включат и да бъдат постоянно активни в инициативата на Сдружението СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ И НЕКОРЕКТНИ ОБЯВИ В ПОЛЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА. 

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата