• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  НСНИ - мисия и цели

   

   


  МИСИЯ


  Професионален и регламентиран бизнес с недвижими имоти с гаранции за коректност към партньорите, потребителите и държавата. НСНИ инициира обществени кампании, чрез които създава ефективни инструменти за намаляване на лошите практики и нелоялната конкуренция. Работи в тясно сътруднитество с държавните и обществени институции, между които Комисия за защита на потребителите /КЗП/, Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, Държаван агенция "Национална сигурност" /ДАНС/, Национална агенция за приходите /НАП/, Агенция по вписванията /АП/, Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, Нотариалната камара /НК/, Камара на строителите в България /КСБ/, Камара на независимите оценители в България /КНОБ/, и много други.

  Кампания 2014 - "Бизнеса и обществените институции заедно"
  Кампания 2015 - "Срещу фалшивите и подвеждащи оферти"
  Кампания 2016 - "Избери брокер, а не оферта"

  НСНИ е институционален мост между глобалния и локален бизнес на агенциите за недвижими имоти. Чрез постоянното си сътрудничество и членство в Европейски и Международни организации създава възможности за обмяна на опит, прилагане на международни професионални стандарти и етични норми. В тясно сътрудничество и членството във FIABCI, NAR и CEREAN, НСНИ въвежда в България международните професионални титли и учебните програми за тях. Тази важна мисия на организацията отваря нови възможности за развитие на българските професионалисти. Чрез членството си в CEPI-CEI НСНИ въвежда Европейските стандарти и професионални практики от регулираните пазари, участва в работни групи, които отнасят браншовите проблеми до Европейската комисия, работи по въвеждането на Европейските професионални карти в България. Като част от International Ethical Standards Coalition /IESC/ НСНИ се нарежда сред 100-те водещи държави, които работят по създаването и прилагането на най-съвременните унифицирани професионални стандарти в сферата на недвижимите имоти и оценяването.

   

   

  ЦЕЛИ


  Основните цели на Сдружението са:
  Да наложи европейските и международни добри практики и стандарти за услугите предлагани от агенциите за недвижими имоти, Професионалния стнадарт БДС EN 15733 и новите Международни етични стандарти, създадени от International Ethical Standard Coalition.
  Да гарантира етична среда за партньорство и бизнес между своите членове
  Да защитава интерeсите на всички заинтересовани страни в бизнеса с недвижими имоти
  Да укрепва и разширява мрежата си от партньорства в полза на своите членове
  Да подпомага професионалното израстване на агентите на недвижими имоти
  Да изгражда и налага положителен имидж на професията „брокер на недвижим имот”с въвеждането на регламенти и стандарти валидни за всички действащи брокери на пазара

   

   
   

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата