• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Национална академия за недвижими имоти ЦПО на НСНИ

   

   


  НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е Център за професионално обучение към НСНИ - структурно обособено, специализирано, учебно-квалификационно звено.

  НСНИ притежава Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) № 200912774/ 2009г.

  Cвидетелства за професионална квалификация и удостоверения за част от професия, които са признати документи от МОН (Министерство на образованието и науката).

  Споразумение с Агенция по заетостта за провеждане на обучения по прогрaмата "Ваучери за заети лица 2014-2020".

  законосъобразност и налагане на добри практики

  формиране на политика и практика за учене през целия живот, в съответствие с Лисабонската стратегия, Националната стратегия за периода 2008 – 2013 г. и Актуализираната стратегия по заетостта в Р България за периода 2008 – 2015 г.

  предлагане на добра теоретична подготовка със селектирана практическа насоченост, предоставени от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен практически опит

  представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;

  непрекъснато прилагане на цикъла планиране - реализация - оценка - коригиране;

  повишаване гъвкавостта и адаптивността на учебната материя, съобразно динамично изменящата се пазарни и икономически изисквания към професиите;

  подготовка на квалифицирани кадри според нуждите на бизнеса чрез краткосрочни учебни програми.

  Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки от стойността на таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центърът за професионално обучение към НСНИ.
  ЦПО към НСНИ предлага на своите членове специализирано обучение за брокери, приложимо и за практикуващи лица, които имат нуждата от обогатяване на знанията. Курсът е подходящ за стартиращи лица в професията, като обхваща основните сфери на компетентности по професията и базови знания за нейното упражняване. Обучението е систематизирано и адаптирано към реалните нужди на бизнеса. Чрез нашия опитен преподавателски екип предлагаме и корпоративно обучение по заявка за група от минимум 10 курсисти.

  Центърът за професионално обучение към НСНИ има споразумение с Агенцията по заетостта и осъществява професионално обучение с ваучери за брокери на недвижими имоти по програмата "Ваучери за заети лица 2014-2020" за придобиване на професионална квалификация и Лиценз от НАПОО за обучение и издаване на свидетелства и удостоверения за професионална квалификация утвърдени от МОН и признати за издаване на Euopass, за следните професии:

  „Фотограф”, специалност „Фотография”

  „Дизайнер”, специалност „Интериорен дизайн”

  „Брокер”, специалност „Недвижими имоти”

  „Търговски представител”, специалност „Търговия на едро и дребно”

  „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност „Маркетингови проучвания”

  „Сътрудник в бизнес – услуги”, специалност „Бизнес – услуги”

  „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност „Малък и среден бизнес”

  „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”

  „Икономист – информатик”, специалност „Икономическа информатика”

  „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време”.

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  0879590900 - по време на извънредното положение
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата