• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Медиация

   

  ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ НСНИ

  Спестяване на време и разходи
  Чрез медиацията спорещите страни спестяват време и разходи, постигат доброволно споразумение чрез модела WIN-WIN, в който всяка от страните е печеливша. Ако споровете се водят меджду ваши клиенти медиаторите могат да помогнат вместо вас в разрешаването по професионален начин на чужди проблеми, без да да инвестирате допълнителни усилия, време и ресурси за ваша сметка. Достатъчно е да насочите клиентите към медиацията като бърз и лесен способ за решаване на спорове. Това ви осигурява повече време за същината на бизнеса ви.
  Доволни клиенти
  Медиацията дава удовлетворение на потребителите и клиентите на бизнеса, защото те могат да оценят спестените време, нерви и пари. Медиацията не се задължава чрез договори. Това е доброволен акт на спорещите страни облечен в желанието им максимално бързо да разрешат спора помежду си. 
  Запазване на отношенията
  Когато имате спор с клиент или партньор, и въпреки Вашите усилия той не е могъл да бъде решен, подкрепата от неутрален експерт ще ви помогне да излезете от ситуацията като си получите дължимото, и същевременно запазите нормални отношения с клиента или партньора.

    

   • Можете да насочите към медиация Ваши клиенти, които спорят по казус със сделка или услуга за недвижим имот;
   • Можете да използвате медиация за разрешаването на спорове, които директно Ви засягат, особенно когато имате да съберете дължими суми, или някой не е изпълнил коректно ангажимента си към вас.

    

   • Медиаторът е специално обучено лице, вписано в Единния регистър на медиаторите, който се поддържа от Министъра на правосъдието. Той е независим, не взема страна по спора и не дава правни съвети или оценки.
    Медиаторът води процеса на преговорите по безпристрастен начин, така, че да се постигне изгодно за двете страни решение, като:
   • осигурява ясни правила за водене на преговорите;
   • действа като буфер, който намалява напрежението;
   • помага да се обсъдят конструктивно спорните въпроси;
   • търси, заедно със страните, общите интереси и цели и елементите на съгласие;
   • участва в анализа на правните и техническите въпроси, предоставени му от страните;
   • помага на страните да намерят възможно най-изгоден, за тях самите, вариант.

    

   СПИСЪК НА ПРАВОСПОСОБНИ МЕДИАТОРИ
    

   • АННА ДИМИТРОВА
    гр.Пловдив
    Номер на вписване в Регистъра: 20140124003
    Образование:
     
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация: 
   • АНТОАНЕТА ИСКРОВА
    гр.София
    Номер на вписване в Регистъра: 20170207003
    Образование:
     
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация:
   • ДИНКО ТОДОРОВ
    гр.София
    Номер на вписване в Регистъра: 20151118005
    Образование:
     
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация:
   • ИВАН ВЕЛКОВ
    гр.София
    Номер на вписване в Регистъра: 20140428001 
    Образование:
     
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация
   • ИРЕНА ПЕРФАНОВА
    гр.София

    Номер на вписване в Регистъра: 20161221004
    Висше образование:
    Инженер по вътрешна архитектура, Магистър-икономист по Бизнес с недвижими имоти
    Професионален опит с недвижими имоти: 25 години
    Професионални специализации: финансови анализи; оценки; сделки с имоти; международни сделки и преговори; маркетинг на луксозни имоти; управление на имоти; професионална работа с продавачи; професионална работа с купувачи; сделки чрез препоръки, др.
    Специализации по медиация: Недвижими имоти, Търговски преговори, Семейни спорове, Неправителствени организации

   СПИСЪК НА ЛИЦА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ,
   БЕЗ ПРАВОСПОСОБНОСТ

    

   • АЛЕКСАНДЪР БОЧЕВ
    гр.София
    Образование: 
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация: 
   • АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ
    гр.Варна
    Образование: 
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация: 
   • БОРЯНА ЩИПАЛОВА
    гр.София
    Висше образование:
    Право
    Професионален опит с недвижими имоти: 17 години
    ​Професионални специализации: Сделки с недвижими имоти, преговори, психология на продажбите
    Специализации по медиация: Търговска медиация, недвижими имоти
   • ДАНИЕЛА ГРОЗЕВА
    гр.София

    Образование: 
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация:
   • МИЛЕНА ГОЛОМЕЕВА
    гр.София
    Образование: 
    Професионален опит с недвижими имоти: 
    ​Професионални специализации: 

    Специализации по медиация: 
     

    

   Медиацията е най-известният по света метод за извънсъдебно разрешаване на спорове от самите спорещи с помощта на експерт по договарянето, който същевременно е специалист по правни, технически или други въпроси в различни сфери, сред които и сферата на недвижимите имоти. Процедурата е:

   • Поверителна и максимално конфиденциална
   • Бърза – обикновено въпросът се решава в 2 до 3 срещи
   • Икономична – разходите за нея са в пъти по-малко от съд или арбитраж
   • Ефективна – запазва отношенията и репутацията, позволява да се стига и до бъдещи сделки.

    Чрез Центъра по медиация към НСНИ можете да получите пълно съдействие за разрешаване на спорове по сделки и услуги във връзка с недвижими имоти чрез неговите експерти, които са с дългогодишен практически опит и са специализирани в тази сфера.

     

    

    

   Стратегически партньори на НСНИ:

   За НСНИ

   НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

   Свържете се с нас

   •  office@nsni.bg 
   •  02/988 68 90
   •  0700 10 805
   •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

   Виж на картата