• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  История на НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е основано през 1992 година от 20 сред първите агенции за недвижими имоти в България. Днес Сдружението управлява своята структура чрез 14 регионални подразделения, обединяващи фирми в повече от 28 населени места в страната или над 2500 професионалисти. 

  Основна мисия на НСНИ е качествен и регламентиран професионален бизнес, коректност и доверие, както между членовете на организацията, така и към потребителите.

  Организацията има собствен ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, чрез който се подготвят заетите лица в агенците за недвижими имоти на доброволен принцип. Чрез полагането на изпит за валидиране на знания за придобиване на професионална квалификация, агентите на недвижими имоти получават Свидетелство за владеене на професията "БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ", съгласно Наредба №21 / 09.01.2012г. на МОН.

  НСНИ е авторитетен член на FIABCI, CEPI, CEREAN, NAR, the International Ethical Standard Coalition, БТПП, КРИБ, БИС. Партньор с водещи университети в страната - УНСС, УАСГ, Икономически университет - Варна, Американски университет в България, Професионални гимназии по строиртелство и геодезия в София и Варна. Партньор с CHLM към UNECE и МРРБ по въпросите, свързани с устойчивото развитие на България.

  На 31 май 1995г. е създаден първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти, който регламентира отношенията на партньорство и бизнес в създадената нова професионална общност.

  Дейността на НСНИ, в първите години след създаването си, цели постигането на законосъобразен, открит и етичен бизнес с недвижими имоти в България. Още тогава се утвърждава идеята за регламентация на бранша, която да защити професионално работещите на пазара компании, крайния потребител и държавния фиск.

  През 1999 г. НСНИ организира подписка, с която професионалната общност и обществеността се обръщат към държавата с искането за създаване на нормативен ред за регламентация и лицензиране на дейността на фирмите брокери на недвижими имоти.

  Развитието на организацията в периода 2002-2003г. е свързано с преосмисляне на целите и акцент върху действията свързани с общественото признаване на професията, прилагането и утвърждаването на международни добри практики в нея.

  В периода 2002-2003г., за нуждите на държавните институции, Сдружението създава първия доброволен публичен регистър на професията, в който се включват 350 от 1000 действащи агенции за недвижими имоти на родния пазар.

  Авторитетът на НСНИ нараства и през 2000 година организацията става член на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. През 2002 г. става член и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, за да може още по-пълноценно да представлява интересите на своите членовете и бранша пред държавата и институциите.

  НСНИ участва в Технически комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който през 2010 година въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733.

  През 2009г. отвори врати Центъра за професионално обучение на НСНИ, подпомагащ обучението и валидирането на знанията на агентите по недвижими имоти.

  През 2012 г. НСНИ направи първи стъпки за създаването на браншови MLS, чрез подписването на договор с една от най-успелите международни мрежи за работа между професионалистите в едвижимите имоти Proxio.

  Във времето Сдружението развива национална мрежа с регионални структури в по-големите градове на страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Перник, Русе, Плевен, Враца, Видин, Добрич, Ямбол и др.

  Членовете на НСНИ са представени в професионалните бизнес мрежи на FIABCI, CEREAN, CEPI и NAR.

  2002г. Международна конференция на CEREAN - първото международно събитие за професионалисти по недвижими имоти организирано в България;
  2006г. Европейски конгрес на FIABCI и 12-та годишна конференция на CEREAN - събитие с над 400 участници от страната и чужбина;
  2010г. Международна конференция за въвеждането на европейския стандарт за услугите предоставяни от брокерите на недвижими имоти;професионалисти по недвижими имоти организирано в България;
  2011г. Европейски конгрес на FIABCI и 17-та годишна конференция на CEREAN - събитие с над 250 участници от страната и чужбина;
  15-16.11.2018 г. "МОЯТ ГРАД, МОЯТ ДОМ, МОЯТ БИЗНЕС" - конференция с уъркшоп с международно участие, посветен на Устойчивото развитие - съвместна инициатива на UNECE, МРРБ и НСНИ, събрала 330 участника и проведена с подкрепата и участието на множество сродни браншови местни и международни организации, държавни институции, учебни заведения, Министерство на енегретиката;
  06.11.2003г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП, за въвеждането на добри бизнес практики в работата на брокерите на недвижими имоти в България.
  07.12.2010г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП за заслуги в развитието на сектора на недвижимите имоти съобразно европейските стандарти и модели.
  23.11.2012г.- Почетна грамота и почетен знак на БТПП за дългогодишно активно членство и браншова дейност.

  03.12.2019г.- Почетна грамота и Първа награда - статуетка "Хермес“ на БТПП за Браншова организация на годината.              

  НСНИ е организация отворена към сътрудничества с доказани международни и национални организации в подкрепа на бранша и за постигане на по-висок професионализъм в сферата на недвижимите имоти.
  Университет по архитектура строителство и геодезия /УАСГ/, гр.София
  Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, гр.София
  Икономически университет-Варна /ИУ-Варна/, гр.Варна
  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. Пловдив
  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. София
  Българска фасилити мениджмънт асоциация /БГФМА/
  Национална асоциация на реалторите в САЩ /NAR /
  Руска гилдия на реалторите /РГР/
  Соунска асоциация на брокерите на недвижими имоти-Гърция
  Международната федерация по недвижими имоти / FIABCI /
  Асоциация на националните асоциации на централна и източна Европа CEREAN
  Европейско сдружение-синдикат на националните и професионални асоциации в сферата на недвижимите имоти CEPI
  Международната коалиция за етични стандарти / IESC/

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата