• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  История и постижения

   

   

  През 1991 г., 20 от малкото първи фирми за недвижими имоти на българския пазар се събират и създават Национално сдружение “Недвижими имоти”, с което заявяват своето желание да установят на родния пазара на недвижими имоти правилата за етичен и законосъобразен бизнес, в защита интересите на клиента и държавата. Сдружението е регистрирано официално през 1992г.На 31 май 1995г. е създаден първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти, който регламентира отношенията на партньорство и бизнес в създадената нова професионална общност. 
   
  Дейността на НСНИ, в първите години след създаването си, цели постигането на законосъобразен, открит и етичен бизнес с недвижими имоти в България. Още тогава се утвърждава идеята за регламентация на бранша, която да защити професионално работещите на пазара компании, крайния потребител и държавния фиск. 
  През 1999 г. НСНИ организира подписка, с която професионалната общност и обществеността се обръщат към държавата с искането за създаване на нормативен ред за регламентация и лицензиране на дейността на фирмите брокери на недвижими имоти.
   
  Развитието на организацията в периода 2002-2003 година е свързано с преосмисляне на целите и акцент върху действията свързани с общественото признаване на професията, прилагането и утвърждаването на  международни добри практики в нея. 
  В периода 2002г.-2003г., за нуждите на държавните институции, Сдружението създава първия доброволен публичен регистър на професията, в който се включват 350 от 1000 действащи агенции за недвижими имоти на родния пазар. 
   
  Авторитетът на НСНИ нараства и през 2000 година организацията става член на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, 2002 г. става член и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, за да може още по-пълноценно да представлява интересите на своите членовете и бранша пред държавата и институциите.
   
  НСНИ участва в Технически комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който през 2010 година въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733.
  От 1998 година НСНИ постепенно започва да се присъединява към най-големите международни организации в бранша, където представлява своите членове в професионални мрежи, получава подкрепата за стратегии, политики, концепция за развитие, обучесния, легитимация и сертификация - Световната федерация по недвижими имоти FIABCI, Централно и източно европейската асоциация CEREAN, Конфедерацията на националните асоциации C.E.I. и CEPI, Американската асоциация на реалторите NAR.

  НСНИ е домакин на значими за професионалната общност международни форуми:

  2002г. Международна конференция на CEREAN - първото международно събитие за професионалисти по недвижими имоти организирано в България;
  2006г. Европейски конгрес на FIABCI и 12-та годишна конференция на CEREAN - събитие с над 400 участници от страната и чужбина; 
  2010г. Международна конференция за въвеждането на европейския стандарт за услугите предоставяни от брокерите на недвижими имоти;
  професионалисти по недвижими имоти организирано в България;
  2012г.  Европейски конгрес на FIABCI и 17-та годишна конференция на CEREAN - събитие с над 150 участници от страната и чужбина; 
   
  Награди
  6.11.2003 г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП, за въвеждането на добри бизнес практики в работата на брокерите на недвижими имоти в България.
   
  7.12.2010 г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП за заслуги в развитието на сектора на недвижимите имоти съобразно европейските стандарти  и модели.
  • 23.11.2012г.- Почетна грамота и почетен знак на БТПП за дългогодишно активно членство и браншова дейност.
   
  Постижения
  1995г.- създава първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти;
  2002г.- постига намален  патентен данък за агенциите за недвижими имоти;
  2002г.- създава първия доброволен публичен регистър на професията;
  2003г.- отстоява включването на професията „брокер на недвижим имот” в Единния класификатор на професиите с фиксирани осигурителни прагове;
  2003г.- създава първия доброволен индекс на недвижимите имоти в страната REMI;
  2009г.- създава Център за професионално обучение;
  2010г.- участва в работата на Технически комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733;
  2012г.- предложение за създаване на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти в България
  2014г.- започва създаването на Професионален регистър на брокерите и агентите на недвижими имоти, сътрудничи с АГКК, АП, Нотариална камараОбщини
  2014-2015г. -създава сътрудничество с Арбитражен съд към Сдружение" Правна помощ и медиация"
  2015г. -отваря кампания " Срещу некоректните обяви и нелегитимните посредници" и сътрудничество с КЗП и КЗК
   
  Председатели

  Христо Бойков      1991 - 1993г.     
  Валери Левиев     1994 - 1995г.
  Анастас Захариев 1995 - 1996г.    
  Страхил Иванов    1996 - 1997г.
  Наско Атанасов    1997 - 2000г.     
  Христо Бойков       2000 - 2002г.
  Орлин Владиков    2002 - 2004г.  и   2005 - 2007г.
  Лъчезар Искров    2007 - 2009г.  и   2009 - 2011г.
  Иван Велков         2011 - 2013г.
  Ирена Перфанова 2014 - настоящ председател

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата