• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Валери Левиев

  Валери Левиев е Председател (и учредител) на Управителния съвет на НСНИ 1994 – 1996 и няколкократно член на Управителния съвет и Националния съвет на организацията от повече от 15 години. Президент и вице-президент на CEREAN за периода 2000 – 2002г. Той очертава главните направления в работата на Сдружението – обучение на кадрите за тази нова професия, дейност в етични и законови рамки, увеличаване и обединяване на фирмите в една-единствена структура. Подписва първите договори за съвместна дейност с чуждестранни сродни организации:  EERPF USA, National Association of Realtors USA, CEREAN и с международните асоциации за имоти, от които се получава финансова, организационна и обучителна помощ. Провеждат се първите семинари за подготовка на брокерите в съответствие с добрите международни практики. Съществуващите още две сдружения на фирмите за недвижими имоти доброволно се вливат в СНИ и то се превръща в НСНИ.

   Бистра Джагарова
  Елеанка Гонгалова
  Росица Михайлова
  Александър Гебов
  Иван Карабатаков
  Марио Топчийски

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата