• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Анастас Захариев

  Анастас Захариев е сред учредите-лите на Сдружението за недвижими имоти. Още от самото начало настоява за създаване на лоби сред депутатите, администрацията и банките, което да помага професия-та на брокера да се държи “на светло”. В противовес на тогавашната незаинтересованост на държавата започва подготовка за браншово ли-цензиране на фирмите от пазара на недвижими имоти. В неговия мандат е приет Кодексът на търговията с недвижими имоти. Той има доброво-лен характер за агенциите на паза-ра и е напълно съобразен с междуна-родната практика.

  Бранимир Насри
  Валентин Съйков
  Валери Левиев
  Захарий Зарков
  Илия Атансов
  Петър Николов
  Страхил Иванов
  Юрий Кюлев

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата