• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  CEPI се среща с EK, за да обсъдят мерките срещу изпирането на пари

  Дата: 
  31.05.2019
  Категория: 
  НСНИ

  На 24 април Ги Валкенборг, генерален директор на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI, на която НСНИ е член и директорът по политически въпроси Джанет Грифитс се срещнаха с представителил на Европейската комисия от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, за да обсъдят работата си по мерките срещу изпирането на пари.

  Понастоящем Европейската комисия актуализира доклада си за наднационална оценка на риска за 2017 г., който разглежда сценария на риска, свързан със специфични сектори, включително сектора на недвижимите имоти.

  Секторът на недвижимите имоти продължава да бъде изложен на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, но смекчаващите мерки са налице и държавите-членки на ЕС са в процес на изпълнение на Четвъртата и Петата директива за борба с изпирането на пари в рамките на ЕС.

  Докладът ще предостави общи насоки за държавите-членки на ЕС и ще бъде публикуван през втората половина на тази година. CEPI насърчи Комисията да работи със сектора за насърчаване на по-добрата осведоменост относно изискванията за борбата срещу изпирането на пари, които следва да бъдат разбираеми и не наказателни. CEPI работи със своите членове за популяризиране на практически решения, като например разработването на онлайн инструмент, който да подпомага спазването на изискванията за борба срещу изпирането на пари. CEPI подчерта също така факта, че представителните професионални организации полагат усилия да гарантират, че секторът отговаря на очакванията на съществуващото законодателство.

  На срещата също така бяха повдигнати някои нерешени въпроси / притеснения на членовете на организацията и беше постигнато съгласие CEPI  и ЕК да продължат сътрудничеството си относно бъдещите стъпки, водещи до окончателното споразумение по доклада за оценка на наднационалния риск.

  Източник: 
  CEPI

  Други новини

  Новини

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата