• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Румен Георгиев, "Регент": Миграцията, достъпните цени и търсенето на сезонни имоти определят пазара в Габрово

  Дата: 
  20.05.2021
  Категория: 
  НСНИ

  Г-н Георгиев, как се развива пазарът на недвижими имоти в района на Габрово? Какви са неговите специфики, в сравнение с останалата част от страната?

  Очакванията имотният пазар да претърпи сътресения и проблеми поради пандемията не се случиха, което е много хубаво. Интересът към покупка на жилища в Габрово се запази, дори цените на привлекателните имоти леко се повишиха - тенденция, която се наблюдава в световен мащаб. Отлив наблюдаваме в пазара на наемите, но това е съвсем разбираемо. Нарасна и интереса към селските имоти около Габрово както от купувачи от региона, така и от такива от други области.

  Кои са основните фактори, които оказват въздействие върху пазара в региона в момента? Какви имоти се търсят най-много? В кои сектори от пазара се осъществяват най-много сделки?

  Голямата миграция на млади хора към големите градове и сравнително ниските заплати оказват негативно влияние върху пазара. Все още достъпните цени на имотите в региона ни, в сравнение с големите общински центрове, търсенето на сезонни имоти от клиенти от други градове, поради прекрасния климат.

  Габрово се дигитализира с бързи темпове. Превърна се в един зелен, облагороден, спокоен и модерен град, прекрасен за обитаване. Общината възприема гражданите като партньори. Това ни прави оптимисти за бъдещето.

  Каква е прогнозата ви за пазара през 2021 г.?

  До края на 2021 г. очакваме активно жилищно ново строителство и повишаване ръста на неговите цени. Запазване на останалите цени в сегашни граници. Съживяването на търговията и завръщането на спокойствието в хората ще доведе и до нормализиране на наемните отношения.

  Кои са най-сериозните проблеми на бранша? Как могат да бъдат преодолени, според Вас?

  Проблем остава лошото състояние на жилищния фонд, ниската жилищна мобилност и нарастващият дял на собствениците; дисбалансът в жилищната система, като висок дял необитавани жилища и в същото време голям процент пренаселени такива. Липсва целенасочена подкрепа за придобиване, особено на първи дом, от семейства с определен профил – млади, работещи семейства, които отглеждат малки деца и нямат жилищна собственост.

  Сблъсквате ли се с лоши практики в сектора и кои са най-често срещаните?

  С времето голяма част от лошите практики отпаднаха. Потребителите на пазара вече са изключително информирани. Затова ние наблягаме на договорите с изключителни права, които максимално защитават интересите на клиента.

  Какви са ползите от членството Ви в НСНИ?

  С една дума - само положителни. Изградихме в годините приятелства с колеги, които доразвихме в отлични партньорства. Учим се на много неща, участвайки в различни форуми и събития, организирани от НСНИ, с участието на лектори, които са опитни профисионалисти и титуловани преподаватели. Членството ни в НСНИ е престиж. Това е организация, която обединява професионалисти от сферата на недвижимите имоти при ясни и прозрачни правила и стандарти на работа.

  Източник: 
  НСНИ

  Други новини

  Новини

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата