• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Добромир Ганев: Изберете брокер, а не обява

  Дата: 
  20.05.2021
  Категория: 
  Имотен пазар

  Г-н Ганев, как се развива Професионалният регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти и какви са ползите от платформата за бранша и потребителите?

  Професионалният доброволен регистър на агенциите, брокерите и агентите за недвижими имоти функционира в България от 1 година. Вече приключи периодът на тестване на системата. От началото на годината стартирахме с доста по-активни регистрации и в нея вече има над 300 лица и фирми, като броят им постоянно се увеличава. Регистрираме сериозен интерес както от нашите колеги, така и от потребителите, което е по-важно. Платформата е абсолютно безплатна за потребителите и е още една стъпка към прозрачността на нашия пазар.

  Целта е да се намали максимално рискът за гражданите, когато стартират процес по придобиване или по продажба на собственост. Идеята е те да използват онзи модел, за който ние от много години говорим. А именно - информиран избор на брокер, на партньор, а не на обява, зад която гражданите не знаят какъв човек стои, има ли компания, която той представлява и която да гарантира за договорни взаимоотношения.

  Чрез Регистъра този риск са намалява до минимум. Там всички регистрирани компании са със своите имена, със своята история и със своите постижения. Служителите на тези компании с лицата си също показват своето образование, компетенции, умения, сертификати, завършени обучения, получени дезигнации, специализации, решени казуси... Всичко, което намерят за добре и считат, че е важно за потребителите. Така че процесът е изключително важен за пазара.

  Регистърът подпомага както потребителите, така и агенциите, които имат още един инструмент за представяне на пазара. Постига ли целите си платформата към момента?

  Считаме, че вървим към изпълнение на основните цели. Много бихме искали в Регистъра да има по-голям брой участващи на пазара, но както всички знаят, той е доброволен и никой не е задължен да присъства в него. Това е един допълнителен инструмент, който всяка компания, която има какво да каже за себе си и няма какво да крие, би могла да използва.

  Стъпка към задължителен регистър ли е платформата и съответно – към регламентиране на брокерската дейност? Знаем, че това е нещо, за което настоявате от години. Върви ли се към регулация на брокерския бранш в България и защо това е важно?

  Този регистър по своя характер, както казах, е доброволен. Иначе ние работим по регулацията на пазара и вече сме готови с осъвременения си проект на закон, който се надявам да можем да представим на новия парламент, когато стартира работа. В момента юридическата компания работи по оценка на въздействието на проекта, така че този регистър може да бъде основата за бъдещия задължителен регистър, който ще бъде част от създаването на камара на брокерите.

  Т.е. стъпките са: създаване на камара на бранша, създаване на регистър, сформиране на органи на управление и разбира се, най-важното – подписване на етичен кодекс. Така че този регистър е основа и опит, който НСНИ гради и който вероятно ще бъде от голяма полза за стартиране на един подобен закон в близко бъдеще.

  Работи ли саморегулацията и защо българският пазар на недвижими имоти продължава да е нерегулиран?

  Обективни са причините към настоящия момент да нямаме една справедлива регулация на посредническия пазар на недвижими имоти. Но както казва мъдрият народ: „Всяко зло за добро“. Последните няколко години ни дадоха възможност да натрупаме много информация.

  Ирена Перфанова, която е заместник-председател на нашето сдружение, е член на Борда на директорите на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI. Асоциацията обединява над 25 национални организации и техните професионалисти. CEPI работи с Европейската комисия именно по отношение на законодателства, свързани с недвижими имоти и управлението на собственост. Ние координираме действията си, тъй като има директива този бизнес да бъде регулиран във всички страни в ЕС, за да се гарантират интересите на потребителите. В момента регулация има в около 65% от държавите в Общността.

  Виждате, че през последните 30 години говорихме за саморегулация, но практиката показа, че тя е невъзможна. 300 компании са членове на НСНИ и са подписали Етичния кодекс, който е изключително тежък. Но останлите 2800 (всъщност никой не знае точно колко са, какви са, как влизат и как излизат от този бранш) нямат желание да станат част от този строг кодекс, който обединява над 45 професионални стандарта. Саморегулацията очевидно е невъзможна в този сектор.

  Надявам се скоро да постигнем справедлива и балансирана за всички страни регулация. Тя ще регламентира както взаимоотношенията вътре в бранша между участниците, така и взаимоотношенията между участниците и потребителите и между участниците, потребителите и държавата. Държавата също има своя интерес от гледна точка на фиска, тъй като контролът в момента в този бизнес е върху компаниите, които са регистрирани и видими. Но нашето усещане е, че има много физически лица, които упражняват тази дейност и по никакъв начин не регистрират своите доходи, върху които дължат данъци. Така че държавата също е мотивирана да има регулация и това е потвърждавано от всичките срещи, които сме имали досега с различни институции.

  Считаме, че една справедлива, балансирана и либерална регулация няма да попречи на дейността на абсолютно никого от работещите колеги. Просто ще има контрол на входа, контрол на знанията и уменията и контрол по отношение на приети етични норми.

  Как регулацията на посредническия пазар на недвижими имоти ще се отрази на брокерската професия и какви ще са ползите за потребителите?

  Ограниченията за брокерите да влязат в изискванията на бъдещия закон са много малко. Но впоследствие, след преминаване на един транзитен период, ще има необходимост от доказване на определен брой часове за повишаване на квалификацията. И много е важно, че всеки един професионалист и всяка една компания ще трябва да се осланят на етичните правила, заложени в един бъдещ етичен кодекс на камарата на брокерите. Не знам дали от пазара ще излязат много брокери, но със сигурност всички ще трябва да се съобразяват с бъдещето съдържание на етичния кодекс и с изискванията на закона. Те ще трябва да бъдат видими за потребителите. Всеки потребител, който планира сделка на пазара, ще има възможност да провери дали съответният брокер присъства в регистъра, както и компанията която представлява. По този начин ще бъдат намалени рисковете за измами, за каквито чуваме доста напоследък.

  Източник: 
  Economy.bg

  Други новини

  Новини

  Какво е професионалният брокер според НСНИ

  16 July, 2021
  Позиция опровержение по статия във вестник „Капитал“

  Регистърът на брокерите защитава потребителите при сделки с недвижими имоти

  9 June, 2021
  Справка в платформата дава възможност за информиран избор на агенция и професионалист

  ЕС се сблъсква с криза в сферата на социалните жилища

  8 June, 2021
  Достъпните жилища намаляват, докато търсенето се увеличава, а инвестициите остават неясни при наличие на възмо

  Жилищният пазар набира скорост след пандемията

  7 June, 2021
  Евтини ипотечни кредити, сигурност за спестяванията и миграцията водят до ръст в сделките с жилищата

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата