• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Вяра Апостолова, „Martin’s“.Професионалният регистър дава висока степен на сигурност за нашите клиенти

  Дата: 
  17.06.2021
  Категория: 
  НСНИ

   Визитка на компанията

  Компанията Martin’s е основана като агенция за недвижими имоти през 2013 г. Три са основните принципи, въз основа на които Martin’s гради политиките си – лоялност, коректност и отговорност. Погледнато реално, тези принципи служат като основа за създаването на доверие. 

  Кои са основните предизвикателства и проблеми в сектора с услуги при сделки с недвижими имоти?

  Проблемите са много и те са до болка познати сред клиентите и тъкмо те очертават предизвикателствата, с които се сблъсква секторът. Недоверието се отчита като основен проблем сред клиентите, което се дължи на некоректното отношение на някои недобросъвестни колеги. Те, от своя страна, остро злепоставят цялата гилдия, която повече от едно десетилетие страда, търпи критики. Трудно може да убедиш един вече пострадал, подлъган клиент да се довери отново на консултант на недвижими имоти. Мога да посоча и два много важни проблема. Първият се отнася до клиентите, които не желаят да заплатят възнаграждение на консултанта, респективно на агенциите, за извършената услуга. Тук искам да отбележа, че това е дълбоко погрешно, тъй като качествената услуга се базира на професионални умения. Консултантът е, за да защити максимално интересите на клиента и затова неговото възнаграждение напълно се оправдава. Към този проблем се откроява и още нещо – не са малко консултантите, които нямат необходимата квалификация и опит и затова не могат да обосноват и защитят труда пред клиентите си. Това е и причината клиентите да се изкушават да не заплащат възнаграждение. Но е добре да се замислят! Кой и как очаква да спечели, както и някой да работи професионално и персонално за него без заплащане? Този въпрос трябва да си зададе всеки клиент и да се опита да си даде отговор.

  Вторият проблем се отнася до самите консултанти, които в желанието си да вземат двойно възнаграждение за извършената услуга от продавача и купувача, прибягват до обяви, адресирани само към „частни лица“ и така не допускат потенциални клиенти на други агенции. Това е изключително некоректна практика, защото по този начин се ощетява клиентът „продавач“ и така се стеснява периметърът на евентуалните клиенти „купувачи“.

  Като обобщение, може да се каже, че е наложително политиките на агенциите за недвижими имоти да стъпват върху здрави основни принципи за работа и да „превъзпитават“ начина на мислене на клиентите, за да бъдат добре информирани какви загуби могат да претърпят, ако не се възползват от професионалните услуги на консултантите на недвижими имоти.

  Как тези проблеми могат да бъдат преодолени, според Вас?

  Разбира се, пълната прозрачност при осъществяването на консултантска дейност по отношение на разбиранията на клиента е водещият фактор, от който би следвало да се ръководи консултантът. Винаги съм казвала – никога сделка на всяка цена! Изключително труден е процесът на убеждаването, че за клиента е само от полза да потърси професионална помощ, защото сделките с недвижими имоти изискват специфични познания. С оглед на това, ако той не притежава такива познания, а разчита на това, което е прочел в Интернет пространството, рискът да се заблуди е много вероятен. Следователно, консултантът на недвижими имоти е нужен, за да се чувства клиентът защитен от евентуални измами, които, за съжаление, през последно време зачестиха. Обобщено казано, главната роля на агенциите е преди всичко да дават сигурност през всички етапи на имотната сделка.

  Какви са ползите от съществуване на Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти за потребителите и компаниите?

  Във връзка с гореказаното, приветствам решението на НСНИ да обособи подобен Професионален регистър. Той оказва ползотворно влияние както върху самите агенции и консултанти, така и за клиентите. Последните могат да направят бърза справка кой присъства в него. От своя страна, този Регистър недвусмислено показва, че вписаните в него притежават необходимите професионални умения и са покрили определени етични критерии. Това значително възпрепятства злепоставящите практики в сектора и повишава нивото на доверие на клиентите към нас!

   Какви проблеми може да реши той?

  Професионалният регистър със сигурност ще осветли в положителна светлина професионалната консултантска дейност с недвижимите имоти. Той, както споменах, ще пресече онези практики, които рушат имиджа на тази високо отговорна професия. Трябва да знаем, че във всички цивилизовани страни този сектор е регламентиран посредством нормативни актове не само заради естеството на извършваната дейност, която налага такава юридическа санкция, а и за да регулира този бизнес в едни ясни и предвидими за клиента граници, отнасящи се до самото естество на тази предлагана услуга.

   Какви са ползите от членство в Регистъра за Вашата компания?

  Несъмнено ползите са много. На първо място членството в този Регистър дава висока степен на сигурност за нашите клиенти, на второ – той отправя ясен апел от вписаните в него към изпълнителната власт да приеме такъв закон, и на трето – в частен аспект, безспорното повдигане имиджа на Компанията. В този ред на мисли съм обнадеждена, че в най-скоро време такъв закон ще бъде приет. Дотогава този Професионален регистър би могъл да играе ролята на подобен регулатор, още повече, че важното условие на регистрираните в него е убедено да изповядват изготвения от НСНИ Етичен кодекс на консултанта на недвижими имоти.

   

  Други новини

  Новини

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата