• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Веселина Стоева, Simar Re: Професионалният регистър легитимира брокерите и квалификацията им

  Дата: 
  27.05.2021
  Категория: 
  НСНИ

  Визитка: Simar Re е изградена благодарение на доверието на дългогодишни партньори, знания и опит. Поддържа и надгражда стандарти на обслужване, което помага за минимизиране на рисковете за клиентите. Според екипъ на компанията, добрата сделка е тази, която оставя у хората чувството, че са направили спокоен и информиран избор, благодарение на обективната подкрепа на своя брокер. Добрата репутация на брокера е важна предпоставка за клиентите, за да делегират повече правомощия и отговорности. Това мотивира агенцията да запази всички доказано добри практики и да следи и прилага надеждните нови идеи. Позитивната обратна връзка и препоръките, които получава, са най-ефективният комуникационен канал, чрез който Simar Re разширява портфолиото си. Есипът на компанията е личен брокер на цели фамилии. Този факт вдъхновява създаването на лоялна програма за клиенти, която да засвидетелства още веднъж благодарност към тези хора.

  Г-жо Стоева, кои са основните предизвикателства и проблеми в сектора с услуги при сделки с недвижими имоти?

  Дефектът в брокерския бранш, който води не просто до начин на разпределяне на комисиони между брокери, а често е носител на загуби за продавачи и купувачи, наематели и наемодатели, са фалшивите оферти и тези, които се предлагат „само за частни лица“. Вероятно почти всеки, който е търсил имот, е виждал подобен текст в обяви в сайтовете. Може би сте го прочели и под формата на „само за чл“, или „само за директни клиенти“. Накратко, това означава че брокерът, който стои зад тази обява, често иска да получи възнаграждение и от двете страни по сделката, ограничавайки достъпа на всички клиенти, които са избрали брокер от друга агенция, който да се грижи за сигурността на покупката им. Или просто е публикувал обява за имот, който не съществува, но обявената цена е много ниска, само за да привлече търсещите хора за свои клиенти. В най-добрия случай малка част от активните брокери ще успеят да достигнат до имота. За собственика това означава загуба на десетки потенциални купувачи, които биха заплатили исканата, или близка до нея цена, в кратък период от време.

  На територията на гр.София активно рекламират над 1600 компании за недвижими имоти. Нито една не притежава достатъчно висок пазарен дял, така че да обхване всички потенциални купувачи за даден имот. Затова от изключителна важност е брокерът да осъществява дейността си в сътрудничество с всички останали агенции за недвижими имоти. Истината е, че тази практика води до реални финансови загуби по-скоро за продавачите на имоти, но има реални последствия и за купувачите. Извън фактическите финансови загуби, най-общо тези практики изкривяват реалното състояние на пазарните показатели и водят до грешна преценка и очаквания в потребителите.

  Как могат тези проблеми да бъдат преодолени, според Вас?

  По мое мнение, в ситуация на липсваща регулация на професията, най-бърз и ефективен начин за справяне с този проблем е информиране на потребителите на посредническата услуга. Условно разделям участниците в посредническите взаимоотношения на три основни групи. Първата група са хората, които търсят и предлагат имоти за покупко-продажба и наем. Втората група са брокерите и агенциите, които държат на добрата си репутация и имат дългосрочни амбиции за една по-качествена услуга. Третата група е заета от брокери и агенции, които осъществяват описаните практики. Чрез масово информиране на първата група от хора, за реалните загуби, които биха понесли, те могат да се превърнат в най-бързия и адекватен коректив на пазара на посредническите услуги. Тоест, ако ние, брокерите, които държим на професията си, успеем да получим подкрепата на клиентите си, заедно можем драстично да намалим проявата на тези практики. Колкото повече брокери разбираме същината на този проблем, толкова повече хора можем да се обединим около идеята за решаването му. Всеки може да намери своя най-подходящ начин да информира клиентите си. Ние например създадохме рубриката Real Estate. Real Ethics., в която говорим за този проблем, проявите му и начините за справяне.

  Какви са ползите от съществуване на Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти за потребителите и компаниите?

  Професионалният регистър е още един начин за легитимиране на юридическите и физическите лица, които предоставят посредническите услуги. Чрез него потребителите могат да се информират за лицата, които са част от дадена компания, както и какви са основните ценности, които тя защитава. По този начин могат да припознаят своите изисквания и да селектират подходящи брокери, с които да обсъдят бъдещата си съвместна дейност. Затова е важно, като представители на агенциите в Регистъра, да предоставяме адекватна и вярна информация, както и да има механизъм за проверката й.

  Какви проблеми може да реши Професионалният регистър?

  Проблеми свързани с легитимността на посредниците, както и тяхната квалификация. За целта би спомогнало прилагането на стандарти, които да действат като обективен измерител на нивото на подготвеност.

  Какви са ползите от членство в Регистъра за Вашата компания?

  Трябва да се има предвид, че регистърът е твърде „млад“, за да може да се реализира и оцени неговият потенциал. При всички случаи, на този етап ни носи допълнително идентифициране пред клиентите ни. Пожелавам успех на проекта и нека донесе много ползи на всички нас!

  Източник: 
  НСНИ

  Други новини

  Новини

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата