• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  • Ние имаме
   Етични правила
   Квалификация
   Опит
   НАШИЯТ БИЗНЕС Е СТЪПИЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОСНОВИ
   ~ Създадено през 1992 ~
  • Бъди част от професионалната
   общност на НСНИ!
   Силата да работим, успяваме и да се развиваме заедно
  • Политиките и добрите практики
   Подкрепени от международните организации
  • Синергията в организацията
   Направи своя бизнес открояващ се и професионален!
  • Професионално израстване
   Бъди в крак с времето и промените в бизнеса и самите нас
  • Професионална квалификация
   Нашите членове с държавен ценз и професионални титли
  • Кредит на доверие
   Вече част и от International Ethics Standards Coalition (IESC)

   

        
           
   "Вече повече от четвърт век Членовете на НСНИ са водещите личности и компании в бизнеса с недвижими имоти в България. НСНИ е една от най-старите и най-активни браншови организации    в страната. Традициите и стандартите във взаимоотношенията, създадени през годините, са в основата на авторитета й. Всеки член на НСНИ през тези 28 години е доказал висок професионализъм, стремеж към усъвършенстване и развитие.
  Единствено НИЕ - членовете на НСНИ - преди 20 години доброволно се подложихме на самоконтрола на ЕТИЧНИЯ ни кодекс-най-висока гаранция за отговорността ни към Обществото. Ние изповядваме честни отношения с потребителите и колегията. Отговорността ни е да признаваме, уважаваме и защитаваме правата и интересите на клиентите. Прозрачността и доверието е част от нас и включва да сме открити и достъпни, да носим пълна отговорност и да поддържаме репутацията на професията."
                                                                                                                                              Добромир Ганев
                                                                                                                         Председател на УС на НСНИ
                                                                                                                                              

  ФОНД НА НСНИ

   

  NATIONAL REAL ESTATE ASSOCIATION unites брокерите и агентите за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. Чрез своите инструменти за комуникация и интеграция създава условия за професионално сътрудничество, изграждане на доверие между професионалистите, синхронизиране на стандартите за работа, повишаване на професионалната квалификация, информираност, актуалност.

  Thanks to the cooperation и членството си с водещи български и международни браншови и работодателски организации НСНИ е мост между бизнеса и недвижимите имоти и глобалните им аспекти, внасяйки в страната най-новите и устойчиви пазарни практики и тенденции. Това дава възможност на членовете на организацията да бъдат винаги добре информирани и професионално подготвени.

  ЧЛЕНОВЕТЕ НА НСНИ са фирми, занимаващи се с извършването на професионални услуги в сферата на недвижимите имоти. Те са част от национална браншова организация с утвърден авторитет в страната и в международен план.

  НСНИ представлява техните интереси пред обществени институции, браншови, професионални и други организации.

  Членовете на организацията прилагат в своята работа утвърден от Общото събрание Етичен кодекс, съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти БДС EN 15733, постулатите на международните етични правила създадени от International Ethical Standard Coalition и действащото българско законодателство, като се стремят към професионализъм и коректност.
   

  ЗА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ


  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокерите и агентите за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществените институции, браншови, професионални  и други организации.

  НСНИ АКАДЕМИЯ


  НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е Центърът за професионално обучение към НСНИ, който има за цел да предоставя теоретична подготовка с практическа насоченост за брокери и агенти на недвижими имоти. Академията работи с високо квалифицирани преподаватели с богат практически опит по дисциплината, която преподават. ЦПО към НСНИ издава ежемесено държавен ценз за владеене на професията "Брокер на недвижими имоти" на лицата, успешно положили изпити по теория и практика.

   

  Oranisation's target

  STANDARDS

  Налагане на добрите европейските практики и стандарти по БДС EN 15733

  ETHICS

  Гарантиране на етична среда за партньорство и бизнес между членове на организацията

  LOBING

  Защита на интерeсите на всички страни участващи в бизнеса с недвижими имоти

   

   

   

  PARTNERSHIPS

  Укрепване и разширяване на мрежата от партньорства в полза на членовете

  PROFESSIONALISM

  Подпомагане професионалното израстване на агентите на недвижими имоти

  IMAGE

  Изграждане и налагане на положителен имидж, регламенти и стандарти

   

  24 +

  YEARS

  We created the proffesional real estate market in the country

  Read more

  28 + 

  CITIES

  Our members work in all main cities in the country

  Read more

  12 +

  REGIONAL STRUCTURES

  We protect the professional interests of our members in regional basis

  Read more

  1500 +

  Proffesionals

  Proffessional network - Ethical norms, Correctness and Trust

  Read more

   

  НСНИ за потребителите

   

   

   

  Клиентите търсят имоти чрез

  Онлайн сайтове
  88%

  Брокер или агент на имоти
  87%

  Мобилни устройства
  48%

  Рекламна табела пред имота
  48%

  Ден на отворените врати
  44%

  Видео реклама
  26%

  Печатна реклама в пресата
  21%

  Строители
  18%

   

  News

  The residential market in Sofia is waiting for the end of the holiday season

  11 Aug 2017
  Още от юни столицата започна да се изпразва и така вероятно ще е до 15 септември.

  NREA briefing

  5 Aug 2013
  August 5, 2013

  ECONOMY.BG - СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

  24 Jun 2013
  ECONOMY.bg - издание за бизнес, икономика и мениджмънт, част от JOBS.BG

  Good examples and practices are rare, but they exist. Need comprehensive solutions for industry and trade in real estate

  26 Jun 2013
  Това сочат данните от презентациите, изнесени на бизнес форум MySuccess.bg in Real Estates

  test image big

  18 Jul 2013

  Test news 4

  14 Jul 2013

  Test news 3

  14 Jul 2013

  Test news 2

  14 Jul 2013

  Test news 1

  14 Jul 2013

  en НСНИ - ЮБИЛЕЕН КАТАЛОГ

  26 Sep 2012
  en НСНИ - ЮБИЛЕЕН КАТАЛОГ subtitle

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата