Плевен

Председател на РС Плевен: Ангел Иванов

Контакти:

Т064 80 48 58,

М: 0888 09 99 31

мейл: pleven@nsni.bg

 

Регионалната структура на НСНИ в гр.Плевен, съществува от 1999 год., създадена е от фирмите за недвижими имоти в гр.Плевен с индивидуално членство в НСНИ. Регионалната структура на Сдружението в гр.Плевен се развива и разширява, както с развитието и популяризирането на НСНИ така и успоредно с бурното развитие на пазара на недвижими имоти в България. То е едно своеобразно огледало на развитието в бранша, на неговите върхове и спадове, а сдружението и неговите членове се оказаха една стабилна структура от  представляващи гилдията и постоянно защитаващи доброто име на професията. Към настоящия момент, членове на структурата са активно работещи агенции за недвижими имоти в града, стремежа е броят им да нарасне като се приобщят фирми, доказващи добри професионални качества, работещи съгласно етичните и морални норми на пазара на недвижими имоти.
През годините редовно са провеждани обучения, семинари, вземани са участия и на всички важни форуми, като членовете на РС имат множество дипломи и грамоти от проведените мероприятия и участия. Организацията на НСНИ и регионалните структури успешно проведоха множество курсове за повишаване на професионалната квалификация на работещите в сферата на пазара на недвижими имоти. Едно от най - важните и успешни събития през годините е провеждането и успешното завършване в гр.Плевен на „Националната програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията” по ОП „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 
Регионалната структура и нейните членове се стараят да поддържат доброто име на бранша, отлични отношения с местните, държавните власти и  техните подразделения и институции, с всички банки опериращи на нашия пазар, техните клонове и партньори, също така  с колегите в бранша и най – вече да бъдат в услуга на КЛИЕНТИТЕ, които с техните нарастващи изисквания за качество и професионализъм, постоянно ни мотивират да повишаваме качеството на предлаганата от НАС услуга.
Една от целите е равнопоставената позиция на фирмите членуващи в НСНИ и нейните структури, стремежа към еднакви правила за всички, защита на бранша и достигането на европейско качество на предлаганите услуги са нашия стимул да продължим да се развиваме и вярваме, че това ще е от полза за всички!

 

Според Устава на НСНИ, УС на НСНИ взема решения и създава Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната. За да се създаде Регионална структура трябва в региона да има поне пет фирми, членове на НСНИ. НСНИ може да има само по една регионална структура в едно населено място. Членовете на НСНИ, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион са членовете на Регионалната структура. Органи на Регионалната структура са Регионалното събрание и Регионален Управителен Съвет (РУС). Регионалното събрание се състои от всички членове на НСНИ от съответния регион. То взема решение за избирането на Регионален Управителен Съвет и Председател на РС. Свиква се най-малко един път годишно и е законно, ако присъстват повече от половината членове на структурата. Регионален Управителен Съвет и Председателят на РС на НСНИ привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на НСНИ, както и решенията на Управителния съвет на НСНИ в съответния регион. Има задължението да свиква Регионално събрание най-малко веднъж годишно и да отчита дейността си пред УС на НСНИ. Дава препоръка за всяка нова кандидатура от съответния регион за членство в НСНИ. Председателят на РУС представлява Структурата и НСНИ пред всички физически и юридически лица от съответния регион и се отчита за дейността си пред РУС, РС и УС на НСНИ. Виж Устав на НСНИ.