Бургас

 

 

Михаил Бобев,
Председател на РС Бургас

 

 

 

 

Регионалната структура на НСНИ в Бургас съществува още от 1996, създадена като организация на фирмите за недвижими имоти в Бургас /БАТНИ/, с председател Теодор Илиев. В началото организацията е асоцииран член на НСНИ, а в последствие става Регионална структура на Сдружението. Към момента структурата обхваща 28 активно работещи компании за недвижими имоти в града и района, като тенденцията е броят да нараства. РС Бургас успя не само да се развие, но и да установи устойчиви партньорски взаимоотношения с местната власт и сродните бизнес организации в региона. РС на НСНИ Бургас успешно сътрудничи на Община Бургас, Областна администрация Бургас, представителствата в града на браншови и съсловни организации (Нотариална камара, Камара на строителите, Търговско промишлена палата и др.). Компаниите членове на РС на НСНИ в Бургас са официални партньори на Общината в проекта за изграждане на логистичен парк - Бургас.

 
Контакти:
тел.: 056 83 13 11,
e-mail: burgas@nsni.bg
 
Според Устава на НСНИ, УС на НСНИ взема решения и създава Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната. За да се създаде Регионална структура трябва в региона да има поне пет фирми, членове на НСНИ. НСНИ може да има само по една регионална структура в едно населено място. Членовете на НСНИ, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион са членовете на Регионалната структура. Органи на Регионалната структура са Регионалното събрание и Регионален Управителен Съвет (РУС). Регионалното събрание се състои от всички членове на НСНИ от съответния регион. То взема решение за избирането на Регионален Управителен Съвет и Председател на РС. Свиква се най-малко един път годишно и е законно, ако присъстват повече от половината членове на структурата. Регионален Управителен Съвет и Председателят на РС на НСНИ привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на НСНИ, както и решенията на Управителния съвет на НСНИ в съответния регион. Има задължението да свиква Регионално събрание най-малко веднъж годишно и да отчита дейността си пред УС на НСНИ. Дава препоръка за всяка нова кандидатура от съответния регион за членство в НСНИ. Председателят на РУС представлява Структурата и НСНИ пред всички физически и юридически лица от съответния регион и се отчита за дейността си пред РУС, РС и УС на НСНИ. Виж Устав на НСНИ.

Списък с фирми в регионална структура Бургас