Контакти

Контакти

София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" 36А
Т: 02 988 68 90 
Е: office@nsni.bg

За въпроси, свързани с политиките и дейността на НСНИ, PR, реклама, международни обучения, регионалсни структури, събития:
Т: 02 988 68 90
Е: veleva@nsni.bg 
М: 0879 590900
Анастасия Велева, Мениджър политики и бизнес развитие на НСНИ

За въпроси, свързани с квалификационни програми и обучения:
Т: 02 980 14 70 
Е: education@nsni.bg

M: 0882 269687
Стефана Кафтанджиева, Директор на Центъра за професионално обучение към НСНИ
 
За въпроси, свързани с професионална етикa, арбитраж и медиация:
M: 02 988 68 90 
Е: office@nsni.bg
 

За въпроси от административен характер, счетоводство и членски внос:
Т: 02 988 68 90 
E: finance@nsni.bg
М: 0879 590905
Мариана Хлибова, Деловодство

 

 
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  ЕИК 000682469.
Банкови сметки: Първа Инвестиционна Банка
Оперативни:
BGN BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
EUR BG 79 FINV 9150 10 EU R0CU J7
 
За сигнали от потребители на услугите на агенции за недвижими имоти за нарушения и лоши практики,
за сигнали за нелоялна конкуренция между агенциите за недвижими имоти,
Свържете с нас на телефон: 0700 10 805