Управление

 

Управителният съвет на НСНИ е постоянно действащ колективен орган на управление, който ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението. Състои се от седем до девет души, един от които Председател. Той се избира и освобождава от Общото събрание с обикновено мнозинство за срок от две години. Председателят на Сдружението е по право председател на Управителния съвет. Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание за срок от две години с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Той не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата.
 • Хронология на Управителни съвети на НСНИ от създаването на Сдружението:

  2016-2018 г. Председател: Ирена Перфанова
  УС: Добромор Ганев, Даниела Грозева, Александър Бочев, Асен Македонов, Нина Арнаудова, Евгени Василев, Антоний Георгиев, Йордан Петров

 • 2014- 2016 г. Председател: Ирена Перфанова
  УС: Добромир Ганев, Диана Иванова, Даниела Грозева, Александър Бочев, Бисерка Маринова, Бойко Бойков;

  2011-2013 г. Председател: Иван Велков
  УС: Лъчезар Искров, Добромир Ганев, Диана Иванова, Ирена Перфанова, Йордан Петров, Анна Димитрова;

  2009-2011г. Председател: Лъчезар Искров

 • УС: Иван Велков, Ирена Перфанова, Ели Монева, Анна Димитрова, Любчо Йонов, Таня Петрова, Диана Иванова, Васил Христов, Таня Антонова, Васил Шопов

  2007-2009 г. Председател: Лъчезар Искров
  УС': Ели Монева, Иван Велков, Таня Петрова, Таня Антонова, Красимира Войнова, Румяна Георгиева, Валентин Съйков, Любчо Йонов;

  2005-2007 г. Председател: Орлин Владиков
  УС: Лъчезар Искров, Ели Монева, Валентин Съйков, Румяна Георгиева, Костадин Костадинов, Красимира Войнова, Любчо Йонов, Нина Василева;

  2002-2005 г. Председател: Орлин Владиков
  УС: Ели Монева, Румяна Георгиева, Валентин Градев, Валентин Съйков, Владимир Лафчиев, Димитър Николов, Димчо Климентов, Лъчезар Искров

  2000-2002 г. Председател: Христо Бойков
  УС: Галина Максимова, Нина Василева, Младен Пейчев, Христо Илиев, Красимира Войнова

  1997-2000 г. Председател: Наско Атанасов
  УС: Лъчезар Искров, Росен Киров, Теодор Илиев, Нина Василева, Жанет Декова, Тихомир Цаков

  1996-1997г. Председател: Страхил Иванов

  1995-1996 г. Председател: Анастас Захариев
  УС: Бранимир Насри, Валентин Съйков, Валери Левиев, Захарий Зарков, Илия Атансов, Петър Николов, Страхил Иванов, Юрий Кюлев

  1994-1995 г. Председател: Валери Левиев

  1992-1993 г. Председател: Христо Бойков
  УС: Бистра Джагарова, Елеанка Гонгалова, Росица Михайлова, Александър Гебов, Иван Карабатаков, Марио Топчийски;