Управителен съвет 2016-2018

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСНИ      

     ИРЕНА ПЕРФАНОВА - CCIM, CPM, CIPS, CLHMS, TRC, Реалтор
     Медиатор, Оценител на недвижими имоти

     Инженер по вътрешна архитектура
     Магистър-икономист по Бизнес с недвижими имоти

     Член на Световния борд на Междунарoдната федерация по недвижими имоти FIABCI
     Член на Real Estate Market Advisory Group към Икономическата комисия на ООН / UNECE 
     Член на Борда на директорите на CEPI-CEI / Европейската асоциация на професиона-
     листите по недвижими имоти
                                                                                                             

     ЗАМ. ПРДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСНИ

     ДОБРОМИР ГАНЕВ - CIPS
     Магистър икономист
     Член на УС на Варненска търговско-индустриална камара
     Член на УС на Асоциация на франчайзите в България

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ
     
     АСЕН МАКЕДОНОВ - CIPS, CLHMS, TRC

     Икономист по маркетинг и мениджмънт
     Член на Световния борд на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ

     
     АЛЕКСАНДЪР БОЧЕВ

     Магистър икономист
     Медиатор

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ
     
     НИНА АРНАУДОВА 

     Икономист по международен бизнес мениджмънт
     Бизнес коуч и ментор

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ
   
     ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ

     Магистър по маркетинг и мениджмънт, Магистър по туризъм
     Магистър-икономист по Бизнес с недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ

     
     ДАНИЕЛА ГРОЗЕВА

     Икономист, Магистър по Бизнес с недвижими имоти
     Медиатор

 

     
     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ
     
     ЙОРДАН ПЕТРОВ

     Висше образование
     Председател на Рс на НСНИ - Перник

 

 

 

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ 
     
     АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ
     Магистър по Икономика на недвижимата собственост
     Бакалавър по Икономика на туризма
     Медиатор
     Председател на РС на НСНИ-Варна