Управителен съвет 2014-2016

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСНИ      

     ИРЕНА ПЕРФАНОВА - CCIM, CPM, CIPS, CLHMS, TRC, Реалтор, Оценител  
     Инженер по вътрешна архитектура, Магистър-икономист  Бизнес с недвижими имоти
     Член на Световния борд на Междунарoдната федерация по недвижими имоти FIABCI
     Член на Real Estate Market Advisory Group към Икономическата комисия на ООН / UNECE 
     Член на Борда на директорите на CEPI-CEI / Европейската асоциация на професиона-
     листите по недвижими имоти 

                                                                                                                                                          

     ЗАМ. ПРДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСНИ

     ДОБРОМИР ГАНЕВ - CIPS
     Магистър икономист
     Член на УС на Варненска търговско-индустриална камара
     Член на УС на Асоциация на франчайзите в България

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ

     ДИАНА ИВАНОВА - CIPS, кандидат CPM
     Магистър Икономика на недвижимата собственост   
     Председател на Zonta Club Бургас 

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ

     АЛЕКСАНДЪР БОЧЕВ
     Магистър икономист

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ

     Доц. Д-р Адв. БИСЕРКА МАРИНОВА - CIPS
     Доктор по гражданско и семейно право, преподавател в УАСГ и УНСС,
     Адвокат в Софийска адвокатска колегия

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ

     БОЙКО БОЙКОВ - CIPS
     Магистър икономист, Юрист 
     Президент на ФИАБЦИ-България

     ЧЛЕН НА УС НА НСНИ

     ДАНИЕЛА ГРОЗЕВА
     Икономист, Магистър по Бизнс с недвижими имоти