СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА СПЕШНИ СИГНАЛИ  с цената на градски разговор - 0700 10 805
ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ/КОРЕСПОНДЕНЦИИ

Уважаеми професионалисти и потребители,

Тук ще намерите инструкции за подаване на сигнали и жалби в Национално сдружение Недвижими имоти, КЗП и КЗК.
Всяко физическо лице, спрямо което е приложена нелоялна практика има правото да подаде
сигнал/жалба към КЗП чрез публикуваната на сайта на комисията on-line форма.
Всяко юридическо лице, спрямо кето е приложена нелоялна практика има правото да подаде жалба към КЗК по съответния ред, определен от комисията и при заплащане на такса.

1. В НСНИ може да подадете сигнал за забелязани нередности в публикуването на оферти чрез нашата ON-LINE форма. Моля да приложите копие от екрана /screenshot/, за да потвърдите наличието на офертата, в случай, че същата бъде изтрита. Ако сигналът засяга членове на Сдружението, казусът се обсъжда от Комисия по професионална етика. Всички останали казуси се оценяват, за да се вземат необходимите мерки за намаляване на нелоялната конкуренция и лошите практики спрямо потребителите чрез комуникация с имотните портали, КЗК и КЗП до законово допустимите нива на комуникация с неправителствени браншови организации.

Инструкции за създаване на копие на екрана: след като ситуирате отворената оферта на екрана натиснете от вашата клавиатура бутона " PrtSc", след което отворете една празна текстова страница с word формат и с помощта на комбинацията от едновременно натиснати бутоните " Ctrl " и " V " пренесете изображението.

Посочената on-line форма можете да ползвате, ако:

- вие сте потребител и сте забелязали, че публикувана от вас оферта е изкопирана и се рекламира без вашето знание и съгласие от агенция за недвижими имоти

- вие сте потребител и сте забелязали, че вашата оферта се рекламира от агенция за недвижими имоти, но на различна цена от тази, която сте обявили

- предлагания от вас недвижим имот се рекламира с неверни параметри като: цена, етаж, местоположение, квадратура, снимки, технически характеристики

- вие сте потребител или агенция  и търсите недвижим имот, но офертите на които сте попаднали са фалшиви или с подвеждащо съдържание, включително неактуални, нереални снимки, невярно описание и съдържание

- вие сте потребител или агенция и търсите недвижим имот, но на посочените телефони системно никой не отговаря или получавате отговор, че имотите вече са продадени или отдадени под наем и ще ви предложат други оферти

- забележите, че една агенция за недвижими имоти предлага преобладаващо оферти с примамливи снимки, определящи луксозен стандарт, но оферираните цени са по-ниски от нормалните пазарни нива

- агенция за недвижими имоти публикува оферти като частно лице или не се рекламира като фирма

- агенция за недвижими имоти, която рекламира имоти няма търговска регистрация

- агент на недвижими имоти рекламира имоти от името на агенция за недвижими имоти извън профила на агенцията, за която се представя, че работи

2. Чрез ЦЕНТЪРА ПО МЕДИАЦИЯ НА НСНИ, експертите на Сдружението регистрирани в Министерство на правосъдието като МЕДИАТОРИ, могат да разрешават по извънсъдебен ред възникнали спорове, свързани с въпроси в областта на недвижимите имоти. Медиаторите могат да бъдат използвани за разрешаване и на други казуси извън материята недвижими имоти съгласно Закона за медиация. Тук можете да получите повече инфромация за процедрата по медиация.

3. Информация за лошите практики, нелоялната конкуренция и санкциите, които се налагат, можете да получите чрез Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

4. НСНИ отправи писмено предложение към имотните портали за подобряване на информираността на потребителите чрез въвеждане на технологични промени, които да създадат условия на агенциите за недвижими имоти да публикуват максимално ясно, коректно и изчерпателно информацията по предлаганите от тях оферти. Можете да се запознаете с предложените промени в Приложение 3.
 

НСНИ кани всички агенции за недвижими имоти, обединения от фирми, потребители и съмишленици да се включат в инициативата на Сдружението:  " СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ И НЕКОРЕКТНИ ОБЯВИ В ПОЛЗА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ".