Професионална етика

КПЕ - казуси, решения, заседания

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НСНИ 31.10.2014 г.

31 Октомври, 2014 - 10:30

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ / НСНИ /

с БУЛСТАТ 000682469 и адрес и седалище на управление: гр.София, бул.Патриарх Евтимий №36-А 

 

Етичният професионален кодекс на НСНИ е създаден през 1995г. като непрекъснато се развива и допълва през годините, заедно с увеличените изисквания към професията и повишените очаквания на Обществото към нас. Негов контролиращ орган е Комисията по професионална етика. Приетият Правилник за работа на КПЕ и  сформираните работни комисии (РКПЕ) към РС на НСНИ (Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Перник, Враца), са от изключителна важност за по-прецизната и добра работа. Целта на КПЕ е създаване и утвърждаване на лоялна конкуренция и коректни отношения  в условия на пазарна икономика, спазване на принципите за етика и на професионалния подход в нашата организация. Комисията по професионална етика  към НСНИ се стреми да създава и гарантира толерантна и етична среда за сътрудничество, партньорство и бизнес между членове на Сдружението, грижейки се за интерeса на потребителите, като основни участници в процеса. КПЕ към Националното Сдружение за Недвижими Имоти отстоява изграждането  и поддържането на  положителния имидж на професията „брокер на недвижим имот”, чрез спазването на регламенти, стандарти и изисквания, еднакво валидни за всички европейски държави. Една от задачите с първостепенно значение за Комисията по професионална етика към Националното Сдружение Недвижими Имоти е да следи и подпомага налагането на високо качествени услуги в сферата на недвижимите имоти, съгласно приетия през 2010г. Стандарт за качество БДС EN 15733. 
 
От тук можете да изтеглите: