ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

През 2014 година УС на НСНИ взе решение за ежегодно провеждане на професионална годишна среща на агентите и брокерите на недвижими имоти в България, на която да бъдат канени международни гости и лектори, да се дискутират пазарните тенденции в страната, Европа и света, да се провежда поредица от семинари, да се обменя опит. Тази идея се превърна в инициативата за създаване на Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти в България - ден, в който заедно с професионалното надграждане заетите лица в бранша да отбелязват значимостта на своята професия, да създават нови контакти помежду си, да споделят и празничната забавна атмосфера по време на вечерено парти.
За запазена дата беше избран 30 ОКТОМВРИ.

ПЪРВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
30 Октомври 2014 година

Кемпински Хотел Зографски


ПРОГРАМА
НОВИНИ
ФОТОГАЛЕРИЯ И НОВИНИ

ВТОРИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
30 Октомври 2015 година

София Хотел Балкан / A Luxury Collection Hotel


ПРОГРАМА
НОВИНИ
ФОТОГАЛЕРИЯ
Н
ОВИНИ

 

ТЕРТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
25 Октомври 2016 година

Интерпред -СТЦ


ПРОГРАМА
НОВИНИ
ФОТОГАЛЕРИЯ И НОВИНИ