Програмата "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"

ПРОГРАМАТА "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ 2007-2013" Е ИЗТЕКЛА!
ОЧАКВАМЕ ОТВАРЯНЕ НА ПРОГРАМА "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ 2015-2020"
Повече за програмата "Аз мога повече"- финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Програмата "Аз мога повече" е част от европейската Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и продължение на програмата "Аз мога". По нея всеки работещ на трудов договор може да получи ваучер за обучение. Подобно на “Аз мога”, схемата “Аз мога повече”, се ръководи от Агенцията по заетостта и бюрата по труда.

Кандидатстване по програмата
За да кандидатствате по програма "Аз мога повече" може да изтеглите необходимите документи за кандидатстване от страницата на Агенция по заетостта или от нашата страница.

Заявлние         Декларация 

Документите се подават във вашето бюро по труда.

Инструкции за попълване:
Заявление: попълвате вашите лични данни, образование и предишни обучения и квалификации. Ако желаете да се обучавате по чужд език по програма "Аз мога повече" попълнете само полето "Ключова компетентност – обучение по чужд език" и напишете езика който искате да учите. Точният език, ниво и доставчикът на обучение (доставчик на услуги за ключова компетентност) в който ще се проведе курсът по "Аз мога повече", се посочват на следващия етап (след като бъдете първоначално одобрени).
Декларация: целта на декларацията е да уверите бюрото по труда, че сте работещ в момента и че не сте се възползвали вече от европейски програми за обучение. Помнете, че носите отговорност данните в декларацията да са истина. Не са ви необходими никакви други документи, които да доказват декларираното от Вас.
Документите по програма "Аз мога повече" се подават в бюрата по труда по местоживеене (например ако работите в София, но адреса ви по лична карта е Пловдив - подавате документите си в бюрото по труда в Пловдив). Важно е да знаете, че за курсове по програма "Аз мога повече" могат да кандидатстват само работещи (наети на трудов договор) в частната сфера. Не могат да кандидатстват безработни, държавни служители и учители. За разлика от програмата “Аз мога” (и двете част ОП “Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз) вече не изисква от кандидатите бележка, че работят. Служителите на Агенцията по заетостта ще проверяват тази информация в НАП.

Одобрение
След като подадете заявление по програма "Аз мога повече" и бъдете одобрени, ще получите уведомление от бюрото по труда. Резултатите по "Аз мога повече" от кандидатстването ще бъдат обявени от Агенция по заетостта. Одобрените кандидати по "Аз мога повече" трябва да донесат и изпратят уведомлението в ЦПО към НСНИ, който е одобрен доставчик на обучение (доставчик на услуги за ключова компетентност по "Аз мога повече"), ние го подпечатаме и ви го връщаме. С подпечатаното от ЦПО към НСНИ уведомление отивате в бюрото по труда и те издадат ваучер за обучение.

С ваучера идвате отново при нас (или го изпращате), сключвате договор и започвате вашето обучение с ваучери.

За повече информация:
г-жа Стефана Кафтанджиева - Директор ЦПО към НСНИ
Т: 02 / 9801470
М: 0879590913
E: education@nsni.bg