Преподаватели към ЦПО на НСНИ

ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БИЗНЕС С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРАВНИ АСПЕКТИ В НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

ЗУТ И ЗКИР
СТРОИТЕЛНИ И АРХИТЕКТУРНИ ПОНЯТИЯ

КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ОСНОВИ НА ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗИ

РАБОТА С КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕГОВОРИТЕ И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ

ФОТОГРАФИЯ И ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ