Председатели на НСНИ

Хронология на Председателите на НСНИ и Управителните съвети на Сдружението от създаването му:

2014-до момента: Председател: Ирена Перфанова 

УС: Добромир Ганев, Диана Иванова, Даниела Грозева, Александър Бочев, Бисерка Маринова, Бойко Бойков;

2011-2013 г. Председател: Иван Велков 

УС: Лъчезар Искров, Добромир Ганев, Диана Иванова, Ирена Перфанова, Йордан Петров, Анна Димитрова;

2007-2011г. Председател: Лъчезар Искров 
УС 2009-2011г.: Иван Велков, Ирена Перфанова, Ели Монева, Анна Димитрова, Любчо Йонов, Таня Петрова, Диана Иванова, Васил Христов, Таня Антонова, Васил Шопов
УС 2007-2009г.: Ели Монева, Иван Велков, Таня Петрова, Таня Антонова, Красимира Войнова, Румяна Георгиева, Валентин Съйков, Любчо Йонов;

2002-2007 г. Председател: Орлин Владиков 
УС 2005-2007г.: Лъчезар Искров, Ели Монева, Валентин Съйков, Румяна Георгиева, Костадин Костадинов, Красимира Войнова, Любчо Йонов, Нина Василева;
УС 2002-2005г.: Ели Монева, Румяна Георгиева, Валентин Градев, Валентин Съйков, Владимир Лафчиев, Димитър Николов, Димчо Климентов, Лъчезар Искров

2000-2002 г. Председател: Христо Бойков 

УС: Галина Максимова, Нина Василева, Младен Пейчев, Христо Илиев, Красимира Войнова

1997-2000 г. Председател: Наско Атанасов 

УС: Лъчезар Искров, Росен Киров, Теодор Илиев, Нина Василева, Жанет Декова, Тихомир Цаков

1996-1997г. Председател: Страхил Иванов

УС: Бранимир Насри, Валентин Съйков, Валери Левиев, Захарий Зарков, Илия Атанасов, Петър Николов, Юрий Кюлев, Анастас Захариев

 

1995-1996 г. Председател: Анастас Захариев

УС: Бранимир Насри, Валентин Съйков, Валери Левиев, Захарий Зарков, Илия Атансов, Петър Николов, Страхил Иванов, Юрий Кюлев

1994-1995 г. Председател: Валери Левиев

УС: Бистра Джагарова, Елеанка Гонгалова, Росица Михайлова, Александър Гебов, Иван Карабатаков, Марио Топчийски
 

1992-1993 г. Председател: Христо Бойков 

УС: Бистра Джагарова, Елеанка Гонгалова, Росица Михайлова, Александър Гебов, Иван Карабатаков, Марио Топчийски;