Партньорства

 

• Университ по архитектура строителство и геодезия /УАСГ/, гр.София
• Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, гр.София 
• Икономически университет-Варна /ИУ-Варна/, гр.Варна
• Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. Пловдив
 
Сътрудничества
НСНИ е отворено към сътрудничества с доказани международни и национални организации в подкрепа на бранша и за постигане на по-висок професионализъм в сферата на недвижимите имоти.
• Солунска асоциация на брокерите на недвижими имоти-Гърция

Членства
БТПП  (Българска търговско-промишлена палата), от 2000 година;
КРИБ  (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България), от 2002 година;
CEREAN (Central European Real Estate Associations Network) - Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти, от 1999 година;
CEI (European Confederation of Real Estate Agents) - Европейска конфедерация на Агентите на недвижими имоти, от 2008 година;
FIABCI (International Real Estate Federation) - Международна федерация за недвижими имоти, от 2002 година;
NAR (National Association of Realtors) - Националната асоциация на реалторите в САЩ, от 1992 година;