Отговорност към клиента

 

Какво е необходимо да знаете за покупката на недвижим имот?

Закупуването на недвижим имот е важно решение и съществен момент в живота на всеки човек. За да се вземе правилно решение с увереност и спокойствие и да се сведат рисковете от грешки до минимум, е добре да се ползват услугите на професионален консултант. Услугите предоставяни от професионални посредници на недвижими имоти би трябвало да отговарят на съответните  европейските изисквания към тях. Компаниите - членове на НСНИ могат да предложат такава услуга, защото те се стремят да прилагат принципите на европейските стандарти за услуги предоставяни от брокери на недвижими имоти  БДС EN 15733, работят в утвърдена професионална мрежа и прилагат Етичен кодекс, приет от всички членове на Сдружението, който гарантира коректност към потребителите и партньорите (пълен текст).

Какво да предприемете ако сте решили да продадете имот?

Продажбата на недвижим имот е невъзможна без да удостоверите собствеността на имота и всички необходими за това подробности посредством съответните документи. Ще са Ви необходими още множество документи и декларации свързани с имота, който продавате, както и много време, търпение, усилия и познания,  за да го оцените обективно, рекламирате, презентирате пред клиенти и т.н. Професионалнят брокер ще подготви за Вас документите удостоверяващи собствеността на имота, наличието на евентуални тежести, искови молби и ще изключи всичко, което би възпрепятствало продажбата. От него ще получите необходимото съдействие за подготовката на пълния пакет от документи, както и за успешната, безпрепяствена и сигурна продажба на имота (пълен текст).

Какви услуги може да ни предложи професионален посредник на недвижими имоти?

Маркетинг и реклама. Професионално работещите компании разполагат със съответните ресурси и възможности за ефективна реклама на предоставените им имоти. Тук важна роля играе подготовката на информационния и снимков материал за имота, адекватната цена, познаването на съответната рекламна среда (интернет, печатна както и други рекламни канали).

Консултация, проучване, проверка, информация и анализ. Професионално работещите компании представят пред своите клиенти и обществеността данни за пазарните тенденции, цените на имотите и очертават насоките за развитие на имотния пазар. На базата на анализ предоставя консултации и съвети свързани със ценообразуването на имота, законодателството, с техническите параметри на даден имот, данъчните, юридически и финансовите аспекти при покупко-продажбата на имоти и всякакви други  въпроси, които изникват в процеса на сделката.

Успешни търговски преговори и ефективната комуникация с клиентите са съществен момент в работата на професионалния посредник. Организирането на огледи, съдействието за договаряне между страните, изготвяне на пълен пакет договори, проверка на собствеността и оформянето на изрядната документация на имота, подготовката и приключването на сделката, администрирането на цялостния процес на сделката са негов ангажимент.

Допълнителни специализирани услуги. Професионално работещите компании обикновено разполагат със специалисти по ипотечно кредитиране, застраховане, последващо обслужване на имота, които могат да бъдат от изключителна полза за клиента.

Защо да използваме професионален консултант?

Намалява риска от грешки и измама. Професионалният брокер ще подготви за Вас всички документи и ще изключи онова, което би възпрепятствало успешната продажба. 

Пести време и усилия за подготовката и събирането на различни документи и информация. Документацията по имотната сделка е тежка и изисква информираност и познания, за да се спестят евентуални пропуски и грешки. Предварителен договор за покупко-продажба с отбелязан ден и час на сделката и плащането защитавате интересите си на клиент.

Пести ни ресурси за реклама и презентиране на имота. Успешно ще рекламира и презентира поверения му имот.

Подготвя професионална и обективна оценка на имота и ценообразуване. Ценообразуване базирано на случайна и обща информация може да навреди както на продавача, така и на купувача на недвижим имот. 

Гарантира удоволетвореност на страните. Професионалните консултатнти на недвижими имоти могат да ви разяснят пазарните условия, които ще определят процеса на продажба или закупуване. На всяка стъпка от имотната сделка те се грижат за това Вашите интереси да бъдат максимално защитени.

Желаете да получите обективно и професионално мнение по въпроси свързани с покупката или продажбата на недвижима собственост, да бъдете сигурни и спокойни за Вашите решения? Имате нужда от консултация, препоръка или съвет по въпроси свързани с недвижимите имоти?

Свържете се с нас на телефон0 700 10 805

На цената на един градски разговор, независимо от мястото, на което се намирате

Етичен кодекс на компаниите - членове на НСНИ