Медиация

МЕДИАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

МЕДИАЦИЯТА
Медиацията е най-известният по света метод за разрешаване на спорове от самите спорещи с помощта на експерт по договарянето, който същевременно е специалист по правни или технически въпроси в сферата на недвижимите имоти. Процедурата е:
- Поверителна и максимално конфиденциална;
- Бърза – обикновено въпросът се решава в 2 до 3 срещи;
- Икономична – разходите за нея са в пъти по-малко от съд или арбитраж;
- Ефективна – запазва отношенията и репутацията, позволява да се стига и до бъдещи сделки.

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ ОТ МЕДИАЦИЯТА
Повече време за бизнеса ви
Няма да е необходимо да разрешавате чужди проблеми, да инвестирате допълнителни усилия и ресурси, за които не Ви се плаща. Няма да потъвате в решаването на технически и правни проблеми. Ще имате повече време за същината на бизнеса си по сделки със сегашните и новите си клиенти.
Доволни клиенти
Когато сте насочили клиентите си за разрешаване на проблеми чрез медиация, те ще оценят това, че сте им спестили време, нерви и пари.
Запазване на отношенията
Когато имате проблем с клиент или партньор, и въпреки Вашите усилия той не е могъл да бъде решен, подкрепата от неутрален експерт ще ви помогне да излезете от ситуацията като си получите дължимото, и същевременно запазите нормални отношения с клиента или партньора.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ НА ПРАКТИКА
- Можете да насочите към медиация Ваши клиенти, които спорят по казус със сделка или услуга за недвижим имот;
- Можете да използвате медиация за разрешаването на спорове, които директно Ви засягат, особенно когато имате да съберете дължими суми, или някой не е изпълнил коректно ангажимента си към вас.

МЕДИАТОРЪТ
Медиаторът е специално обучено лице, вписано в Единния регистър на медиаторите, който се поддържа от Министъра на правосъдието. Той е независим, не взема страна по спора и не дава правни съвети или оценки.
Медиаторът води процеса на преговорите така, че да се постигне изгодно за двете страни решение, като:
- осигурява ясни правила за водене на преговорите;
- действа като буфер, който намалява напрежението;
- помага да се обсъдят конструктивно спорните въпроси;
- търси, заедно със страните, общите интереси и елементите на съгласие;
- участва в анализа на правните и техническите въпроси;
- помага на страните да намерят възможно най-изгоден, за тях самите, вариант.

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НСНИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ 
Чрез НСНИ можете да получите пълно съдействие за разрешаване на спорове по сделки и услуги във връзка с недвижими имоти по два метода - арбитражен съд и медиация.