Контролен съвет

Контролният съвет има за цел да следи за изпълнението на приетия от Общото събрание бюджет, да контролира дейността на УС и свързаното с това движение на паричните потоци на НСНИ, да информира Общото събрание и УС в случай на констатирани финансови нередности или други нарушения на Финансовия правилник на Сдружението. 

Контакти:
 

 

     ПРЕДСЕДАЕЛ НА КС

     МИРОСЛАВ ЯЗОВ

 

     ЧЛЕН НА КС

     ВАЛЕРИ ЛЕВИЕВ                                                                                                                          

       ЧЛЕН НА КС
     ИВАН ВЕЛКОВ
 

     ЧЛЕН НА КС
     ДИНКО ТОДОРОВ

       ЧЛЕН НА КС
     КРАСИМИРА МИНЕВА