История на НСНИ

ИСТОРИЯ НА НСНИ

ИСТОРИЯТА ЗА НАЧАЛОТО НА ЕДИН ЧАСТЕН ПАЗАР И КАК СЕ СЪЗДАВАТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ПРОФЕСИЯ И КАК СТИГНАХМЕ ДО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 

НИЕ СМЕ СИЛНИ, КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
 

През 1992 г., 20 фирми за недвижими имоти създават Национално сдружение “Недвижими имоти”, с което заявяват своето желание да установят на родния пазара на недвижими имоти правила за етичен и законосъобразен бизнес, в защита интересите на потребителите, професионалистите и държавата. Още тогава се утвърждава и желанието за регламентация на бранша. През 1999 г. НСНИ организира подписка, с която професионалната общност и обществеността се обръщат към държавата с искането за създаване на нормативен ред за регламентация и лицензиране на дейността на фирмите брокери на недвижими имоти. Сдружението създава и първия доброволен публичен регистър на професията, в който се включват над 350 действащи агенции за недвижими имоти.

Авторитетът на НСНИ нараства и от 2000-та година организацията става член на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. През 2002 г. започва да членува в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/. Така Сдружението става представител на интересите на бранша пред държавата и институциите.

През следващите години НСНИ постепенно става принципален член и започва да представя членовете си в международните професионални бизнес асоциации FIABCI, CEREAN, C.E.I. и NAR.

В периода 2003-2010 година Сдружението съсредоточава усилията си върху въвеждането на европейски стандарти и утвърждаването на международни добри практики в предоставянето на услуги на родния имотен пазар. Представители на НСНИ участват в Технически Комитет N 95 на Българския институт за стандартизация, който през 2010 година въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733.

През 2009г. отвори врати Центъра за професионално обучение на НСНИ, подпомагащ обучението и валидирането на знанията на агентите по недвижими имоти.

През 2012 година НСНИ направи първи стъпки за създаването на браншови MLS, чрез подписването на договор с една от най-успелите международни мрежи за работа между професионалистите в недвижимите имоти Proxio.

Във времето Сдружението развива национална мрежа с регионални структури в по-големите градове на страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Перник, Русе, Плевен, Враца, Видин, Добрич, Ямбол и др.

Към настоящия момент членовете на НСНИ надхвърлят 250 активно и професионално работещи компании за недвижими имоти в страната, обединяващи повече от 1500 професионалисти в национален мащаб.

ПОСТИЖЕНИЯ

1995г.- създава първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти

2002г.- постига намален патентен данък за агенциите за недвижими имоти.

2002г.- 2003г- създава първия доброволен публичен регистър на професията

2002-2003г.- отстоява включването на професията „брокер на недвижим имот” в Единния класификатор на професиите с фиксирани осигурителни прагове за работещите брокери

2002-2003г.- създава първия доброволен индекс на недвижимите имоти в страната REMI

2010г. - Участва в Технически Комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733.
2012г- предложение за създаване на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти в България
2014г. - започва работа по създаването на професионални правила и професионален регистър на агенциите за недвижими имоти
2014г. - работа с обществените институции - АГКК, Агенция по вписванията, местни общини, Нотариална камара по належащи въпроси свързани с обработката, регистрацията и данъчното облагане на сделките с недвижими имоти
2014г. - въвежда професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти на 30 Октомври всяка година
2015г. - работа с обществените институции, КЗП, КЗК, Арбитражен съд за борба с нелоялната практика и фалшивите оферти

ЦЕЛИ

Да наложи БДС EN 15733.
Да гарантира етична среда за партньорство и бизнес между своите членове.
Да защитава интерeсите на всички заинтересовани страни в бизнеса с недвижими имоти.
Да укрепва и разширява мрежата си от партньорства в полза на своите членове.
Да подпомага професионалното израстване на агентите на недвижими имоти.
Да изгражда и налага положителен имидж на професията „брокер на недвижим имот” с въвеждането на регламенти и стандарти валидни за всички действащи брокери на пазара.
Да намали нелоялната конкуренция и да отличи професионалистите от еднократните и нелегитимни посредници.
Да насочи услугите в полза на потребителите към повишаване нивото и качеството на обслужване
 

НАГРАДИ

6.11.2003 г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП, за въвеждането на добри бизнес практики в работата на брокерите на недвижими имоти в България.
11.2008г. - Награда от Американската асоциация на реалторите за Спонсор на годината съвместно с ФИАБЦИ-България за обучението на над 90 български професионалисти за CIPS / Certified international property specialist/.
7.12.2010 г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП за заслуги в развитието на сектора на недвижимите имоти съобразно европейските стандарти и модели.

ДОМАКИН НА

2006 г.- Европейски конгрес на FIABCI и 12-та годишна конференция на CEREAN - събитие с над 400 участници от страната и чужбина.
2010 г.- Международна конференция за въвеждането на европейския стандарт за услугите предоставяни от брокерите на недвижими имоти.
2011 г.- Европейски конгрес на FIABCI и 17-та конференция на CEREAN.
2014 г. - Първи Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти и международна кръгла маса за регулация на бизнеса с недвижими имоти в Европа
2015 г. - Втори Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти и международна кръгла маса за ексклузивните права, етичния кодекс, професионалния регистър, професионалните титли, застраховката " професионална отговорност"

ПАРТНЬОРСТВА и СЪТРУДНИЧЕСТВА

НСНИ е организация отворена към сътрудничества с доказани международни и национални организации в подкрепа на бранша и за постигане на по-висок професионализъм в сферата на недвижимите имоти. 

Университет по архитектура строителство и геодезия /УАСГ/, гр.София
Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, гр.София
Икономически университет-Варна /ИУ-Варна/, гр.Варна
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. Пловдив
Българска фасилити мениджмънт асоциация /БГФМА/
Национална асоциация на реалторите в САЩ /NAR /
Руска гилдия на реалторите /РГР/
Соунска асоциация на брокерите на недвижими имоти-Гърция
Международната федерация по недвижими имоти / FIABCI /
Асоциация на националните асоциации на централна и източна Европа CEREAN
Европейско сдружение-синдикат на националните и професионални асоциации в сферата на недвижимите имоти CEPI-CEI