Курс за БРОКЕРИ, Първо ниво, Първа сесия, гр.Варна / 09.05-11.05.2014г.

9 May, 2014 - 09:00 до 11 May, 2014 - 18:00

КУРС ЗА БРОКЕРИ

ПЪРВО НИВО

ПЪРВА СЕСИЯ

Валидиране за БРОКЕРИ, гр.Варна / 25.04-27.04.2014г.

25 April, 2014 - 09:00 до 27 April, 2014 - 18:00

ВАЛИДИРАНЕ ЗА БРОКЕРИ ГР. ВАРНА

Team building за БРОКЕРИ, гр.Враца

25 April, 2014 - 09:00

TEAM BUILDING ЗА БРОКЕРИ ГР. ВРАЦА

 

Курс за БРОКЕРИ, Първо ниво, Трета сесия, Изпит за Удостоверение, гр.Бургас / 25.04-27.04.2014г.

25 April, 2014 - 09:00 до 27 April, 2014 - 18:00

КУРС ЗА БРОКЕРИ

ПЪРВО НИВО

ТРЕТА СЕСИЯ

Среща на НСНИ Враца и Видин съвместно с УС на НСНИ с бранша и представители на Обществени институции. Team building за БРОКЕРИ, гр.Враца

25 April, 2014 - 09:00

СЪВМЕСТНА СРЕЩА С НСНИ ВРАЦА И НСНИ ВИДИН, УС НА НСНИ И БРАНША С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Среща на Световния президент на IREM с ФИАБЦИ БЪЛГАРИЯ - гр.София

16 April, 2014 - 09:00

СРЕЩА НА СВЕТОВНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА IREM С ФИАБЦИ БЪЛГАРИЯ И ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРИЕМАНЕТО НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТА

Валидиране за БРОКЕРИ, гр.Пловдив / 11.04 -13.04.2014г.

11 April, 2014 - 09:00 до 13 April, 2014 - 18:00

ВАЛИДИРАНЕ ЗА БРОКЕРИ ГР. ПЛОВДИВ

Курс за БРОКЕРИ, Първо ниво, Втора сесия, гр.Бургас / 11.04-13.04.2014г.

11 April, 2014 - 09:00 до 13 April, 2014 - 18:00

КУРС ЗА БРОКЕРИ

ПЪРВО НИВО

ВТОРА СЕСИЯ

Среща на НСНИ Благоевград с УС на НСНИ, бранша и представители на Обществени институции

10 April, 2014 - 09:00

СРЕЩА С УС НА НСНИ И БРАНША И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Pages

Subscribe to NSNI RSS