ЗА НАС И НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ

НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
основано през 1992 година
12 регионални структури
28 градове в страната
над 1500 професионалисти

 

Фирми членове:
Членовете на НСНИ са фирми, занимаващи се с извършването на услуги в сферата на недвижимите имоти. Те са част от национална браншова организация с утвърден авторитет в страната и в международен план. НСНИ представлява техните интереси пред обществени институции, браншови, професионални и други организации. Членовете на организацията прилагат в своята работа всеобщо утвърден Етичен кодекс, съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти 
БДС EN 15733, и се стремят към професионализъм и коректност. 

Членовете на НСНИ участват в:
- Курсове, обучения, семинари, тийм билдинг срещи и други мероприятия, специализирани и съобразени с предмета им на дейност, опит и нужди, при преференциални условия;
- Обучения и семинари с чуждестранни лектори и възможност за получаване на международни сертификати;
- Обмяна на опит със сродни професионалисти от други държави;
- Бизнес срещи, конференции, кръгли маси, конгреси, посветени на бизнеса с недвижими имоти и инвестициите в България и Европа;

- Пресконференции, срещи с общини, медиите, представители на местната и държавната власт и техните структури, съдебни, нотариални и градоустройствени служби и техните подразделения, по въпроси свързани с недвижимите имоти и инвестициите в страната.

Получават възможност за:
- Създаването на работна мрежа от контакти, устойчиви партньорски и бизнес отношения с доказани професионалисти на принципа на доверието и общите правила на работа;
- Рекламиране на своята дейност сред клиенти и колеги, ползвайки маркетинговите и имиджови инструменти на сдружението;
- Участие в събития на партньорски местни и международни организации при специално договорени условия;
- Участие в MLS / професионална мрежа за работа между агенти за недвижими имоти работещи с ексклузивни предложения /;
- Сътрудничество с висшите учебни заведения в България, предлагащи обучения по специалности свързани с управлението и търговията с недвижими имоти, като обменят опит и спомагат за провеждането на стажантските програми на студентите.

Членовете на НСНИ могат:
- Да изказват своето становище по въпроси, свързани с тяхната дейност;
- Да споделят добри практики
;
- Да споделят пазарни и административни проблеми
;
- Да участват в решаването на професионални и обществени казуси
;
- Да бъдат чути, разбрани и подкрепени
;
- Да станат пазарен фактор чрез своя стремеж за професионализъм и коректност
.

Членовете на НСНИ искат да:
- Работят професионално и с необходимата компетенция;
- Да предлагат качествено обслужване в защита на потребителя;
- Да спазват коректни професионални отношения в конкурентна среда;
- Да бъдат ценени и търсени търговци с доказан опит, коректност и отговорност.