• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Какви са прогнозите за сектора на недвижимите имоти в България през 2018г.?

  Дата: 
  10.01.2018
  Категория: 
  Имотен пазар
  2017 година беше много динамична за имотния пазар във всеки един аспект. Интересът към инвестиция в недвижими имоти беше постоянен, ръстът на цените също. Независимо, че купувачите бяха концентрирани основно в главните икономически центрове в страната, това оказа косвено влияние и на по-малките населените места. Обстойна равносметка за изминалата година и прогнози за новата 2018г. направи председателят на Национално сдружение „Недвижими имоти“, Ирена Перфанова в специално интервю за Domaza Новини.

   

  Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Годината беше активна по отношение на продажбите в жилищния сегмент и в наемите при бизнес имоти, включително складовите площи. В София големите бизнес и търговски центрове отчитат висок процент на запълняемост. Ръстът на цените продължи, интересът към новото строителство и към сделки „на зелено“, също. Покупката на имоти е много тясно свързана със сигурността за влагане на парите, вместо съхранението им в банките. Тенденцията за инвестиране в по-големите градове е не само в България – това е глобален процес и той ще се засилва с течение на времето. Все повече бизнесът ще оказва влияние на местата, където хората ще живеят. Анализирайки предходните години и покупателната способност на българите като основни играчи на масовия пазар, очакванията бяха за укротяване на скока на цените с по-нисък процент, в сравнение с предишната година. Но засиленият интерес към новото строителство, почти нулевите лихви по депозитите, все още падащите лихви по кредитите, покачените наемни нива, неясното бъдеще на валутите, както и някой други фактори, продължават да движат пазара с по-бързи темпове от нормалното“.

   

  Ръстът на цените на недвижимите имоти в България е над предупредителния праг

  Според годишния обзор за растежа в повечето държави-членки на ЕС цените на жилищата продължават да се покачват, като има и пазари с частично надценени имоти, уточнява Перфанова. Тя уточни, че през 2016г. в 25-те членки на общността цените на имотите са се движили нагоре, като в някой от тях ръстът е надвишил рисковия предупредителен праг от 6%. Сред тези държави като Чехия, Ирландия, Латвия, Унгария, Австрия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция, попада и България.

   

  Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „В Гърция,Италия и Финландия са отчитали спад на цените в същия период, цените на жилищата в Австрия и Обединеното кралство също започнаха да демонстрират забавяне през 2017г. За съжаление, средният ръст на цените у нас продължава да е над предупредителния праг, което за малък пазар като българския е опасно. Покачването на цените на имотите може да бъде добър икономически показател, но може да е и рисков. Когато покачването е с голям процент за кратко време или с резки скокове, рискуваме да направим пазара по-бързо рисков. Такъв процес се забелязва в новото строителство, където поради засиления интерес предприемачите по логичен път покачват бързо цените, често от днес за утре с по-голяма разлика. Това обаче оказва влияние на целия жилищен сегмент като дърпа цените и на останалите имоти нагоре. Ние вървим няколко години след растежа на имотните пазари в Западна Европа. Но в сегашната международна политическа обстановка би било наивно да си мислим, че след като сме тръгнали нагоре няколко години по-късно, то имаме още няколко години силен ръст на цените. Нашият имотен пазар в момента е много зависим от процесите в Европа, затова трябва да наблюдаваме какво се случва там“.


  Експертът обръща внимание на това, че не трябва да забравяме колко малък е обемът на нашия пазар и че основният инвеститор е българският. За да бъде секторът по-устойчив, Перфанова смята, че трябва да се търсят и развиват нишите в него, да се планират предварително териториите с конкретни проекти, които подсигуряват работни места и съвременна среда на обитаване, и да бъдат направени инвестиции в управлението на вече реализирани проекти. С възхода на ценовите равнища през 2017г. беше обширно коментиран и въпросът дали има "балон" в сектора или не.

   

  Има ли „балон“ на пазара на недвижими имоти в България

     Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Имотен „балон“ означава много резки и безконтролни процеси, които водят след себе си големи загуби, фалирали предприемачи, голяма задлъжнялост към банките, незавършени проекти, замразени инвестиции, свръх предлагане и липса на интерес за инвестиране в имоти поради много комплексни причини. Вече бяхме свидетели на подобен сценарий, но той се движеше от много други фактори, каквито не наблюдаваме в сегашния ръст. В момента ценовите нива в големите градове се равняват с тези от 2007-2008 година, като на места ги надминават. Т.е. ако 2008-2009 година отчитаме като периода, в който „балонът се спука“, то ние вече наваксахме тези ценови нива, макар не в цялата страна. Истината е, че следващото дъно на пазара ще бъде като закономерност по-високо от предишното. Затова инвестицията в недвижими имоти е толкова устойчива във времето. Би следвало да очакваме и пикът да надвишава предишния. Имотният пазар има собствен ход, ръководен от съотношението между търсене и предлагане, но до известна степен може да бъде контролиран с политики и стратегии, за да не се превърне в „балон“. В основата на предприемането на такива политики стоят анализите за нуждите и капацитета на пазара, базирани на максимално реална и точна статистика, с каквато нашият сектор не разполага“. 


  Перфанова допълва, че друг рисков фактор е пренасищането на пазара с ново строителство в една и съща територия. Там, където има повече предлагане, отколкото търсене, цените тръгват надолу, а изкуственото им задържане на високи нива би довело до сценария от 2009г. Според експертът, постоянната употреба на термина „имотен балон“ може да създаде и паника, която като резултат да предизвика още по-рязко покачване на цените.

   

  Ново поколение професионалисти

     Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Чисто браншово 2018г. е годината, в която ще концентрираме максимално усилия да сложим по-ясни пазарни правила за заетите лица в бранша. Преминахме през един преходен период, в който професията претърпя сериозна трансформация, нашият пазар също, а и политическият живот в страната имаше своите колебания. Навлизаме в нова ера на бизнеса и сега е моментът да поставим основите на по-добре структуриран пазар. Много млади и перспективни хора излизат от престижни университети и търсят своята реализация. Те се явяват пълен контраст на миналото и ние трябва да ги посрещнем подготвени. Пазарът има нужда от качествени кадри, от иновативно мислещи хора, неопорочени с лошите практики на миналото. За това и НСНИ провежда обучения, като дипломата за брокер на недвижими имоти, която заетите в бранша  получават, вече е търсен ценз от уважаващите себе си брокери и се превръща в запазена марка за демонстриране на сериозно отношение към професията и пред потребителите. Не всички се отнасят по този начин към професията си, но тези, които го правят ще останат устойчиви във времето. А това са между 10 и 30% от целия пазар на брокери и агенти. Опитните професионалисти, които през годините са устояли на предизвикателствата на времето и въпреки това са запазили своя професионален морал се обединяват около целта да създадат имотен пазар от ново поколение в България. Не се ангажираме с никакви обещания, а с инициативност, позитивизъм и движение напред в крак със световните тенденции“.


  В България професионалният пазар за недвижими имоти е нерегулиран, а това не е желаното бъдеще. По думите на Перфанова, близо 67% от пазарите в Европейския съюз са регулирани, а над този процент работи процесът на саморегулация. Това означава единна национална браншова структура, която създава етични и професионални норми, грижи се за повишаване на квалификацията на професионалистите, внедрява международните практики, и води политики за налагане на добрите практики, уточнява още експертът. Според международния опит, това е формулата за изчистване на нелоялните практики и повишаване на доверието на потребителите. Председателят на НСНИ коментира, че докато у нас няма законодателство, което да регламентира минималните нива на професионална грамотност на хората, заети в сферата на недвижимите имоти, етичната им професионална отговорност и тяхната регистрация в задължителен професионален регистър, НСНИ ще продължава да работи едновременно в две направления  – и за законодателство, и за саморегулация.

   

  Относно пазара на имоти през новата 2018г.

   Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Казано в едно изречение – пазарът на имоти продължава своята динамика и през 2018г., търсенето и броят на издадените разрешителни за строеж също растат, както и започнатото строителство, а цените следват хода нагоре с темпове, каквито им позволяваме. Лихвите по кредитите, може би за последна година, ще задържат ниските си нива, след което очакваме плавно да започнат да се покачват. Влиянието на по-високите лихви би се усетило в продължение на няколко години, от гледна точка на процентното увеличение. Очаквам обаче банките да вземат авансови мерки при отпускането на кредитите като контролират оценките на имотите и ливъриджа. Но каквото и да говорим за имоти и „балоните“ около тях, инвестицията в недвижим имот все още е един от най-добрите инструменти да запазим стойността на свободните пари от обезценяване във времето и нашият пазар предоставя тази възможност“.

   

  Източник: 
  domaza.bg

  Други новини

  Новини

  Имотите по морето: Руснаците си тръгват, идват западняците

  2 Февруари, 2018
  Стъпките на кабинета към приемане на еврото привлича французи, белгийци и др.

  Как да изберем агенция за имоти, на която да се доверим

  26 Януари, 2018
  Намирането на добра агенция за имоти също е толкова отговорно, колкото намирането на добър зъболекар

  Лекомислени ли са хората днес при покупки на имот с ипотека

  25 Януари, 2018
  Нагласите, и на продавачите, и на купувачите са изравнени по отношение на цените

  2017 г. за жилищния пазар: София води, но вече има успокоение

  24 Януари, 2018
  Ипотечният пазар продължава да се разширява заради все още ниските лихви

  Истински ли е ръстът на имотите у нас?

  15 Януари, 2018
  Коментар на заместник-председателя на НСНИ Добромир Ганев в ефира на Клуб Инвестор с Ивайло Лаков

  Недвижими имоти в Бургас и перспективи за развитието на града

  11 Януари, 2018
  Започнатото строителство на недвижими имоти в Бургас се развива положително и отбелязва 3% ръст

  Какви са прогнозите за сектора на недвижимите имоти в България през 2018г.?

  10 Януари, 2018
  Ръстът на цените на недвижимите имоти в България е над предупредителния праг

  Промени при вписване на имотни сделки

  9 Януари, 2018
  От 2 януари 2018 г всички сделки, които се входират в АВ в София, ще бъдат вписвани в рамките на същия ден

  И. Перфанова: Пазарът на недвижими имоти ще следва посоката на 2017г.

  4 Януари, 2018
  Идва краят на спадането на лихвите по кредитите и купувачите инвестират в имоти

  Какви са прогнозите за пазара на имоти за 2018 г.?

  2 Януари, 2018
  Очаква се 2018 да затвърди тенденциите за възходящ пазар от миналата година, макар и с по-умерени темпове.

  Г. Максимова: Споменаването на понятието "балон" на имотния пазар е силно преувеличено

  28 Декември, 2017
  Брокерът следва да има икономически и маркетингови познания, за да определя правилно пазарната стойност

  Какво се случи на пазара на имоти през 2017?

  21 Декември, 2017
  2017 ще бъде запомнена като най-активната и най-успешната за недвижимите имоти от 10 години насам

  К.Вълчев, ИУ-Варна: Крайно време е да се въведе единен стандарт за размера на жилищата

  20 Декември, 2017
  Българското законодателство не регламентира какво е завършен апартамент

  Състояние на пазара на недвижими имоти за изминалите 9 месеца

  19 Декември, 2017
  За да се направи обективен анализ, трябва да се вземат под внимание показателите за изминалото 9-месечие

  "Сграда на годината" отличи най-качествените сградни проекти в България

  15 Декември, 2017
  Над 60 са участващите в конкурса новопостроени и реновирани сгради от цялата страна

  Катедра „Недвижима собственост” при УНСС връчи дипломи на абсолвентите си

  15 Декември, 2017
  От името на НСНИ абсолвентите приветства префседателят на НСНИ инж. Ирена Перфанова

  Недвижими имоти в България: резултати от годината и прогнози за 2018 г.

  13 Декември, 2017
  За какво говорят българските брокери и агенти на недвижими имоти когато се събират заедно?

  И.Перфанова: Ако цените на имотите продължат да растат, можем да повторим 2008 г.

  4 Декември, 2017
  Когато новото строителство дърпа цените нагоре, целият пазар се повлича по тях

  Четвърта годишна конференция на НСНИ - отзиви

  1 Декември, 2017
  Какви са отзивите от Четвъртата годишна конференция на НСНИ Inspire to Higher

  Официално връчване на дипломите на абсолвенти на ГФ при УАСГ - випуск 2017

  27 Ноември, 2017
  Отличниците ще участват в следващото издание на професионалната конференция Inspire to Higher

  Мария Белколева: Никога не определям среща на клиента си пред адреса

  24 Ноември, 2017
  Вижте какви успешни практики сподели един от най-добрите брокери в Онтарио на Празника на брокерите 2017

  10 години от създаването на Катедра „Недвижима собственост" на УНСС

  16 Ноември, 2017
  "Зад 10-годишния период стоят много работа и усилия, но и голямо удовлетворение от постигнатото"

  Има нова тенденция при бизнес сегмента на пазара на недвижими имоти

  15 Ноември, 2017
  Логистичният сектор ще става все по привлекателен за компаниите със свободни капитали

  А. Бочев: Бизнесът с недвижими имоти се гради от препоръки, базирани на спечелено доверие

  14 Ноември, 2017
  Покупката на имот изисква внимание и отговорност от страна на човека, който ви го предлага.

  България се присъедини към Женевската декларация за устойчиво градско развитие

  12 Ноември, 2017
  Близо 1,8 млрд. лв. се инвестират у нас в проекти за възстановяване на регионите

  Рекордна година за инвестиционния пазар в България

  10 Ноември, 2017
  С появата на нови брандирани хотели в София се очаква заетостта и средната цена на нощувка да се повишат

  Какво да се знае при оглед и покупка на жилище

  9 Ноември, 2017
  В случай на нужда съвет и насока можете да потърсите и от Национално сдружение недвижими имоти

  София - центърът на инвестиционната активност в България

  9 Ноември, 2017
  Пазарът на имоти е в бум, но този цикъл е много различен спрямо периода отпреди 2007 г.

  Брокерът на бъдещето ще има нужда само и единствено от мобилния си телефон

  8 Ноември, 2017
  Kолкото по-бързо и пазарът на недвижими имоти успее да се дигитализира, толкова по-добре за него

  Как ще се отрази покачването на лихвите върху пазара на недвижими имоти

  7 Ноември, 2017
  2018г. ще бъде динамична за пазара на недвижими имоти, но не толкова, колкото са били предходните три

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата