Предприемачи и чужденци съживяват пазара на селски имоти