ХРИСТОВ И ГЕРГОВ ООД / ANTRE REAL ESTATE

Профил:

Цел: Ние от "Antre" сме поставили като основна наша цел да придадем най-висока стойност на услугата, която предоставяме на нашите клиенти.
Фокус: Нашият фокус е насочен в две основни направления - към Вас и към нас. Към Вас не, за да задоволим очакванията Ви, а да ги надхвърлим. Към нас - да се развиваме като професионалисти, за да може да Ви осигурим спокойствието, че до Вас стоят хора, на които може да се доверите.
Принципи: Основен принцип, по който се ръководим в работата си, е да направим от Вас, нашите клиенти, наши приятели. В "Antre" вярваме, че принципът „сделка на всяка цена“ не работи за Вас. Ние искаме да печелим само тогава, когато и Вие печелите.
Ценности: В основата на всичко - принцип, фокус и мисия, стоят ценностите, които изповядваме като хора - откровеност, коректност, желание за добре свършена работа. В "Antre" вярваме, че именно такива хора Вие искате на Ваша страна. Ние знаем, че сферата на бизнес, в която сме, за много хора е сфера, изпълнена с друг тип ценности, но вярваме, че именно това наше разбиране ни прави различни и ни кара да работим за Вас, не като за наши клиенти, а като за нещо повече.
Затова и нашият екип е съставен от хора, събрани не на случаен принцип. Важно е хората, които сме част от екипа на "Antre" да имаме сходни разбирания и ние сме именно такива. Всеки един от нас допринася към развитието ни с ярката си идентичност и е неоспоримо важна част от цялото.

Управители:
Цветослав Христов- e-mail: c.hristov@antre.eu ; Александър Гергов- е-mail: agergov@antre.eu

Контакти:
адрес: гр.София, ул.Ворино 53, ет.1, офис 1.
тел: 02/9997588; 0876550475
e-mail: office@antre.eu
web: www.antre.eu; www.facebook/AntreRealEstate