ФОРОС – НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Профил:

 

Член на НСНИ: от 1996 г.

Оперативната мрежа на ФОРОС има национално покритие, като компанията разполага с офиси в градове и курортни селища като София, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново,
Добрич, Шумен, Балчик, Слънчев бряг и Банско.

ФОРОС предлага следните услуги:
• Професионални консултантски услуги;
• Създаване и реализиране на концепции за големи проекти;
• Инвестиционно и правно консултиране при сделки с недвижими имоти;
• Консултиране на корпоративни клиенти;
• Изготвяне на анализи за състоянието на пазара;
• Кредитно консултиране;
• Управление на собственост;
• Управление и цялостно маркетиране на проекти;
• Оценяване на недвижима собственост;
• Пазарни оценки;
• Посредничество при сделки с недвижима собственост;
• Обслужване на сделки между градовете в България;
• Подготовка на всички видове документи;
• Проверки за наличие на тежести.
Компанията работи с всички типове имоти - жилищни, офис, търговски, промишлени, парцели, хотели, ваканционни, селски имоти и др.
ФОРОС е активен участник на пазара на недвижимите имоти в България, като предоставя висококачествени услуги и консултации в сферата на покупко-продажби, наеми и управление
на имоти.

Ние движим недвижимото!

 

Контакти:

Тел.: 052 603 415,
         052 654 544
Факс: 052 654 544
e-mail: headoffice@foros.bg