ТРАКИЯ ПРОПЪРТИЙС ООД

Профил:

В района на София компанията предлага:
• Посредничество при покупка/продажба, отдаване/наемане на недвижим имот;
• Подготовка на необходимите документи за сделки с недвижими имоти;
• Правни консултации;
• Маркетинг/ реклама на недвижими имоти;
• Оценка на недвижимо имущество;
• Управление на недвижими имоти;
• Инвестиционно консултиране;
• Съдействие и консултации при закупуване на имоти с банков кредит;
• Организиране престоя в страната на чуждестранни клиенти;
• Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България;
• Проектен мениджмънт.

Интегритет и местни познания!

Контакти:
Тел.: 02 / 483 91 98
e-mail: info@thraciaproperties.com