РИЧ НПД

Профил:

Член на НСНИ: от 2001г.

Фирмата е базирана в град Бургас, предоставя услугата на територията на Р. България. Посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на недвижима собственост, управление на инвестиционни проекти. Недвижими имоти, значими за правните субекти и за правните сделки (поземлени имоти, сгради, самостоятелни обекти в сгради). Стреми се към професионално и коректно обслужване, изцяло съобразено със законодателството и правно-нормативната уредба на Република България.

Контакти:
Тел.: 056/84 24 13 , 098892683
e-mail: rich_burgas@mail.bg