РИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Профил:

РИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е компания действаща на територията на град Варна, България. Клиентите й получават комплексна услуга, която включва:

• Посредничество при сделки по покупко-продажба на имоти;
• Съдействие и консултации при закупуване на имот с кредит;
• Консултации по актуални продажни/покупни цени на имотите;
• Юридически консултации и обзпеченост на сделките. Проучване и проверка на имотите;

  • • Обширна информация за пазарната конюнктура и възможностите за сключване на изгодна за клиента сделка;
  • • Реклама на предлаганите имоти;
  • • Проучване и проверка на имотите.

Компанията държи на своя екип от професионалисти. Постоянно търси нови идеи и технологии с цел сделката с недвижим имот да се реализира по-бързо, по-евтино и по-лесно. Стреми се винаги да надмине очакванията на клиентите си. Интересите им са винаги на първо място, а фирмата работи изцяло за постигане на отлични дългосрочни отношения.

 

Контакти:
Тел.: 052 696 660, 052 696 661
e-mail: bulgaria@ricombg.com