РИДЖЪНТС ПРОПЪРТИ АДВАЙЗЪРС АД

Профил:

Член на НСНИ: от 2008 г.

Работи на територията на Република България и всички страни на Балканския полуостров. Предлага бизнес имоти – търговски (търговски центрове, ритейл паркове, high street locations), офис и индустриални площи.

Контакти:
Teл.: 02 950 52 35
е-mail: office@regents.bg