ПЕРФЕКТ ЕООД

Профил:
Член на НСНИ от 2007 г.
 
Предлага комплексно обслужване на сделки с недвижими имоти.
Пълен обем консултации, управление, правен и маректингов анализ на търсенето и предлагането на имоти.
 
Контакти:
Тел./Факс: 092/ 66 01 51, 092/ 66 30 02
e-mail: braikova_62@abv.bg