МОНОЛИТ - Л ГРУП ООД

Профил:

Член на НСНИ: от 2012 г.

 

Фирмата е създадена през 2007 г. и предоставя следните услуги:

- Покупко-продажба на недвижими имоти;
- Строителна, проектантска, строително-ремонтна, предприемаческа дейност;
- Отдаване под наем на недвижими имоти;
- Инвестиционна дейност в областта на строителството, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- Предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти;
- Предоставяне на консултантски и всякакъв вид услуги, свързани с управлението на недвижими имоти;
- Комисионни сделки;
- Независим строителен надзор в проектирането и строителството;
- Консултации, оценки, анализи и реклама, управление на недвижима собственост.

 

УДОВОЛСТВИЕ ОТ КОНТАКТА

Контакти:
Тел.: 02/ 971 00 55
Факс: 02/ 971 00 44
e-mail: office@monolit - l.com