ЛОГОС ЕООД

Профил:

Член на НСНИ: от 1994 г.

ЛОГОС е създадена през 1992 г. и извършва посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем, управление на недвижима собственост, консултации, свързани с нормативната уредба, практиките, тенденциите и развитието на пазара на недвижими имоти в България, изготвяне на лицензирани експертни оценки на недвижими имоти, интериорно проектиране и обзавеждане. Работи с жилищни, офисни, търговски, индустриални застроени площи и поземлени имоти. Екипът на ЛОГОС включва професионални консултанти – дипломирани икономисти, инженери, юристи, дизайнери и оценители, компетентни в сферата на посредничеството, маркетинга, оценяването и управлението на недвижимата собственост. Всички служители на ЛОГОС са с дългогодишен опит и поддържат високо ниво на професионализъм и информираност в сферата на недвижимите имоти.

Контакти:
Тел.: 052 612 918, 052 612 922
Факс: 052 612 925
е-mail: office@logos.bg