ЛИДЕР ООД

Профил:

Член на НСНИ: от 1996 г.

ЛИДЕР е създадена през 1995 г. и предоставя на своите клиенти, следните услуги:
• Посредничество и консултации при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти;
• Подготовка на документи, регистрация на вече закупени имоти;
• Съдействие за ипотечни, потребителски, бизнес и целеви кредити при закупуване на имоти - подготовка на всички изискуеми от банките документи;
• Управление и стопанисване на имоти;
• Консултации за инвестиции в недвижими имоти, пазарни проучвания на недвижими имоти;
• Изготвяне пълен пакет строителни книжа;
• Изготвяне лицензирани пазарни оценки на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения;
• Изготвяне технически експертизи;
• Изготвяне бизнес планове и инвестиционни проекти;
• Регистриране на фирми, правно и счетоводно обслужване
Фирмата работим със следните имоти:
• Градски имоти - апартаменти, къщи, вили, парцели, ателиета, гаражи и паркоместа;
• Селски имоти – къщи, вили, парцели, земеделски земи;
• Бизнес имоти – офиси, магазини, заведения, хотели, складове, промишлени помещения.

Контакти:
Тел./ факс: 052 601 600
Мобилен тел.: 0896 607 869
е-mаil: lidervarna@abv.bg