ЛЕГА РЕАЛ ЕООД

Профил:

Член на НСНИ: от 2005 г.

Агенцията е създадена през 1997 г. и извършва посредничество при сделки с недвижими имоти, правен анализ на собствеността, консултантски услуги на територията на София за жилищни и търговски имоти, поземлени имоти за строителство. Фирмата е доверен съветник и добросъвестен партньор на пазара на недвижими имоти в България. Агенцията помага на клиентите си при вземане на решение за сделки с недвижими имоти, като се старае да осигури:
• максимална сигурност;
• оптимална цена;
• кратък срок за сключване на сделка с имот.

ЛЕГАЛНО И РЕАЛНО

Контакти:
Тел. 0887 422 714
e-mail: legareal@abv.bg