КОНТАКТ КОНСУЛТ ЕООД

Профил:

Член на НСНИ: от 1997 г.

Извършва:
• покупко-продажба при посредничество на недвижими имоти и отдаване под наем;
• експертни оценки за ипотеки на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения;
• изготвяне на икономически обосновки за кредит;
• проектиране - архитектурна, конструктивна, ВиК, ел. части, технологии;
• независим инвеститорски надзор и контрол;
• ОВОС.
Дружеството е едно от първите в Перник с ефективна дейност от 1994 г. Осъществило е повече от 150 сделки с недвижими имоти, като част от тях с чуждестранни инвеститори. Най-голямото достижение на КОНТАКТ-КОНСУЛТ са многобройните клиенти, удовлетворени от нейната работа, върнали се отново, както и техните препоръки, откриващи нови клиенти.

Контакти:
Тел.: 076 60 14 34
Факс: 076/ 60 98 92
e-mail: assenova_s@yahoo.com