ИМОБИЛА ЕООД

Профил:

Член на НСНИ: от 2000 г.

Агенцията е основана през 1993 г. във Варна и работи предимно в този регион. Извършва:
• посредничество при сделки с недвижими имоти – покупко-продажба и наем;
• управление на имоти – наем, поддръжка;
• инвестиционно консултиране;
• обслужване на инвестиционни проекти;
• пазарни оценки;
• промяна предназначението на обекти и статут на поземлени имоти.
Предлага:
• поземлени имоти – урегулирани, вилни, земеделски, горски;
• обекти – жилищни, търговски, офиси, индустриални и логистични.

Контакти:
Тел.: 052/ 60 73 27, 052/ 60 73 28
Факс: 052/ 65 10 80
e-mail: office@imobila.com