ИМИЛЕКС ООД

Профил:

Член на НСНИ: от 2008 г.

Фирмата е регистрирана във Варна и работи основно в този район. Предоставя на своите клиенти:
• Посредничество при всички видове сделки с недвижими имоти;
• Оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения;
• Консултации.

Контакти:
Тел.: 052 664 000
Факс: 052 664 009
e-mail: office@imilex.com